Академічна доброчесність
Нормативно-правова база
Закон України "Про освіту" від 05.09.2017 № 2145-VIII. Стаття 42. Академічна доброчесність
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.
Про затвердження Вимог до оформлення дисертації : наказ Міністерства освіти і науки України від 12.01.2017 р. № 40.
Рекомендації щодо запобігання академічному плагіату та його виявлення в наукових роботах(авторефератах, дисертаціях, монографіях, наукових доповідях, статтях тощо) : лист Міністерства освіти і науки України від 15.08.2018 р. № 1/11-8681.
Розширений глосарій термінів та понять ст. 42 "Академічна доброчесність" Закону України "Про освіту" (від 5 вересня 2017 р.) : лист Міністерства освіти і науки України від 23.10.2018 р. № 1/9-650.
До питання уникнення проблем і помилок у практиках забезпечення академічної доброчесності : лист Міністерства освіти і науки України від 20 травня 2020 р. № 1/9-263
Нормативна база ХНУ
Положення про систему забезпечення академічної доброчесності у Хмельницькому національному університеті
Кодекс академічної доброчесності учасників освітнього процесу Хмельницького національного університету
Проєкт
Проєкт "Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти" (Academic Integrity and Quality Initiative – Academic IQ) – вебінари, інформаційні бюлетені, тренінги тощо
Книги, методичні матеріали
Академічне письмо: 20 порад щодо написання академічних текстів та представлення результатів дослідження
Десять принципів академічної доброчесності для викладачів : пер. з англ. / Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2017. – 3 с.
Доброчесність та етика. Серія університетських модулів
Методичні рекомендації для закладів вищої освіти з підтримки принципів академічної доброчесності / упорядники матеріалів: В. Бахрушин, Є. Ніколаєв; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – 2019. – 41 с.
Огляди ОЕСР на тему доброчесності в освіті: Україна 2017 :  пер. з англ. / Інститут розвитку освіти – Київ : Таксон, 2017. – 184 с.
Основи академічного письма: методичні рекомендації та програма курсу / укл. : Н. Шліхта, І. Шліхта ; Проект сприяння академічній доброчесності в Україні. – Київ, 2016. – 61 с.
Фундаментальні цінності академічної доброчесності : пер. з англ. / Міжнародний центр академічної доброчесності. – 1999. – 39 с.
Статті
Башкір О.
Реалізація принципів академічної доброчесності в закладах вищої освіти України [Електронний ресурс] / О. Башкір // Освітологічний дискурс. – 2021. – № 2. – С. 77-90. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/osdys_2021_2_8
Дивнич Г. 
Забезпечення академічної доброчесності здобувачів вищої освіти в навчальному процесі в умовах дистанційного навчання [Електронний ресурс] / Г. Дивнич, Н. Гайдай, О. Бирюк // Вісник Національного університету "Чернігівський колегіум" імені Т. Г. Шевченка. Серія : Педагогічні науки. – 2021. – Вип. 14-15. – С. 175-178. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vnuchkpn_2021_14-15_33
Кузьменко А. О.
Історія становлення академічної доброчесності у закладах вищої освіти України [Електронний ресурс] / А. О. Кузьменко // Педагогічні науки: теорія та практика. – 2021. – № 3. – С. 167-172. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vznu_ped_2021_3_25
Маслікова І. І.
Шляхи розвитку культури якості освіти та академічної доброчесності в сучасному університеті [Електронний ресурс] / І. І. Маслікова // Українські культурологічні студії. – 2021. – № 2. – С. 63-67. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ukrks_2021_2_14
Маслікова І.
Цілі та цінності сучасного університету: виклики академічної доброчесності в умовах онлайн навчання [Електронний ресурс] / І. Маслікова // Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Філософія. – 2021. – Вип. 1. – С. 24-41. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VKNUF_2021_1_5
Мірчук І. Л.
Академічна доброчесність у теорії й на практиці з позицій викладача та студента [Електронний ресурс] / І. Л. Мірчук, О. Я. Зелена // Габітус. – 2021. – Вип. 26. – С. 32-38. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/habit_2021_26_7
Слободянюк О. М.
Формування системи забезпечення академічної доброчесності в університетах США: вивчення позитивного досвіду [Електронний ресурс] / О. М. Слободянюк // Науковий часопис Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова. Серія 5 : Педагогічні науки: реалії та перспективи. – 2021. – Вип. 81. – С. 197-200. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_5_2021_81_42
Стежко З. В.
Академічна доброчесність у вищій освіті: прояви та мотиваційні чинники [Електронний ресурс] / З. В. Стежко, Н. С. Шалімова, І. І. Андрощук // Науковий вісник Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – 2022. – № 3. – С. 7-15. – Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/punpu_2022_3_3