Бібліографія праць вчених університету

Наукова діяльність бібліотеки реалізується шляхом:

інформування викладачів та аспірантів університету з актуальних для них проблем;
бібліографування творчого доробку працівників університету, укладання та видання бібліографічних покажчиків;
участі в наукових конференціях, семінарах, презентаціях в університеті;
соціологічних досліджень думки користувачів та бібліотечних працівників;
аналізування діяльності підрозділів бібліотеки та окремих процесів;
розробки регламентуючих документів, планів, методичних посібників;
наукових публікацій та конференцій бібліотеки

Конференції бібліотеки
Наукові публікації працівників бібліотеки ХНУ
Видання бібліотеки
Соціологічні дослідження
Регламентуючі документи

Перейти до вмісту