Бібліографія праць вчених університету

Наукова діяльність бібліотеки реалізується шляхом:

• інформування викладачів та аспірантів університету з актуальних для них проблем;

• бібліографування творчого доробку працівників університету, укладання та видання бібліографічних покажчиків;

• участі в наукових конференціях, семінарах, презентаціях в університеті;

• соціологічних досліджень думки користувачів та бібліотечних працівників;

• аналізування діяльності підрозділів бібліотеки та окремих процесів;

• розробки регламентуючих документів, планів, методичних посібників;

• наукових публікацій та конференцій бібліотеки

Конференції бібліотеки
Наукові публікації працівників бібліотеки ХНУ
Видання бібліотеки
Соціологічні дослідження
Регламентуючі документи