• -

Наукова бібліотека продовжує серію заходів з академічної доброчесності

   13 листопада в університетській книгозбірні відбулася лекція з академічної доброчесності для майбутніх маркетологів та економістів – студентів першого курсу факультету економіки і управління (гр.МР-23-1, МР-23-2, ЕАБ-23-1, ЕК-23-1).
   Під час лекції здобувачі вищої освіти ознайомилися з нормативними документами, які регулюють забезпечення академічної доброчесності в університеті, принципами академічної доброчесності, видами порушень та академічної відповідальності. Особливу увагу було приділено поняттю академічного плагіату та його різновидам.
   Наприкінці лекції торкнулися й проблеми порушення академічної доброчесності при зловживанні інструментами штучного інтелекту.
   Захід відбувся в розрізі вивчення дисципліни “Університетська освіта” на замовлення завідувачки кафедри маркетингу, к. е. н. Ірини ЗАКРИЖЕВСЬКОЇ.
   Лекцію провела завідувачка інформаційно-бібліографічного відділу наукової бібліотеки Оксана БИЧКО.