Пошуковий модуль

  2022
319. Айвазян О. Б. Історична спадщина університету в стінах книгозбірні [Електронний ресурс] / О. Б. Айвазян, О. О. Мацей // Бiблiотека у цифрову епоху: історія та тенденцiї розвитку : матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. – Хмельницький, 2022. – С. 91–95. – Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12889/3/konfer_book__1111_.pdf . – Назва з екрана.
318. Айвазян О. Б. Історія Наукової бібліотеки ХНУ у дзеркалі періодичних видань [Електронний ресурс] / О. Б. Айвазян // Бiблiотека у цифрову епоху : історія та тенденцiї розвитку : матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. – Хмельницький, 2022. – С. 6–14. – Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12889/3/konfer_book__1111_.pdf . – Назва з екрана.
317. Айвазян О. Б. Розвиток бібліотек закладів вищої освіти Хмельниччини за роки незалежності України / О. Айвазян // Українська незалежність: 30 років поступу : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. (м. Хмельницький, 18 серп. 2021 р.). – Житомир : Видавничий дім “Бук-Друк”, 2021. – С. 388–398.
316. Айвазян О. Б. Фахівець високого класу / О. Б. Айвазян // Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі України: історія і сьогодення : зб. доп. і повідомл. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 29 верес. 2021 р. – Житомир: ТОВ “Видавничий дім “Бук-Друк””, 2021. – С. 223–228.
315. Айвазян О. Б. Хмельницький національний університет: освіта, кар’єра, успіх. До 60-річчя з часу утворення / О. Айвазян // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2022 рік: реком. бібліогр. довід. – Хмельницький : ФОП Стрихар А. М., 2021. – С. 135–139.
314. Баланюк Т. М. Робота наукової бібліотеки Хмельницького національного універистету під час воєнного стану [Електронний ресурс] / Т. М. Баланюк // Бiблiотека у цифрову епоху: історія та тенденцiї розвитку: матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. – Хмельницький, 2022. – С. 107–109. – Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12889/3/konfer_book__1111_.pdf . – Назва з екрана.
313. Бичко О. М. Профіль науковця у системах ідентифікації як показник іміджу вченого: роль бібліотеки університету [Електронний ресурс] / О. М. Бичко, А. Г. Кандул, Н. В. Нагорна // Бiблiотека у цифрову епоху: історія та тенденцiї розвитку: матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. – Хмельницький, 2022. – С. 29–33. – Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12889/3/konfer_book__1111_.pdf. – Назва з екрана.
312. Диха С. В. Особливості діяльності відділу зберігання фондів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на сучасному етапі [Електронний ресурс] / С. В. Диха, Н. А. Гуменна, Т. Б. Сапарова // Бiблiотека у цифрову епоху: історія та тенденцiї розвитку: матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. – Хмельницький, 2022. – С. 86–89. – Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12889/3/konfer_book__1111_.pdf . – Назва з екрана.
311. Костров Ю. В. Сучасні інформаційні технології в обслуговуванні користувачів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Електронний ресурс] / Ю. В. Костров, О. О. Костюк, О. С. Нечипорук // Бiблiотека у цифрову епоху: історія та тенденцiї розвитку : матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. – Хмельницький, 2022. – С. 71–73. – Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12889/3/konfer_book__1111_.pdf . – Назва з екрана.
310. Мацей О. О. Бібліотекар – професія романтиків [Електронний ресурс] / О. О. Мацей, Т. Б. Мельник // Бiблiотека у цифрову епоху: історія та тенденцiї розвитку: матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. – Хмельницький, 2022. – С. 140–144. – Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12889/3/konfer_book__1111_.pdf . – Назва з екрана.
309. Мацей О. О. Корпоративна бібліотечна взаємодія: у єдності сила [Електронний ресурс] / О. О. Мацей, С. А. Молчанова // Бiблiотека у цифрову епоху: історія та тенденцiї розвитку : матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. – Хмельницький, 2022. – С. 74–77. – Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12889/3/konfer_book__1111_.pdf . – Назва з екрана.
308. Молчанова С. А. Ефективність комунікацій бібліотек ЗВО в соціомедійному просторі: недоліки, переваги, перспективи [Електронний ресурс] / С. А. Молчанова // Бiблiотека у цифрову епоху: історія та тенденцiї розвитку : матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. – Хмельницький, 2022. – С. 54–59. – Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12889/3/konfer_book__1111_.pdf .– Назва з екрана.
307. Молчанова С. А. Коли живеш бібліотекою / С. А. Молчанова // Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі України: історія і сьогодення : зб. доп. і повідомл. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 29 верес. 2021 р. – Житомир: ТОВ “Видавничий дім “Бук-Друк””, 2021. – С. 228–237.
306. Молчанова С. А. Формування академічної доброчесності та інформаційної культури в бібліотеках закладів вищої освіти (на прикладі Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) [Електронний ресурс] / С. А. Молчанова, О. М. Бичко // Сучасні тренди розвитку бібліотеки ЗВО цифрової епохи в структурі інформаційного забезпечення навчального процесу, наукової та дослідницької діяльності ЗВО : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 11 листоп. 2021 р. – Миколаїв : НУК, 2021. – С. 50–56. – Режим доступу: https://bit.ly/3IZ6n0b. – Назва з екрана.
305. Прокопчук В. С. Репресії 1920-1930-х років у бібліотечній справі / В. С. Прокопчук, О. Б. Айвазян // Хмельницька ОУНБ в інформаційному просторі України: історія і сьогодення : зб. доп. і повідомл. наук.-практ. конф., м. Хмельницький, 29 верес. 2021 р. – Житомир: ТОВ “Видавничий дім “Бук-Друк””, 2021. – С.134–154.
304. Прокопчук В. С. Централізація масових бібліотек Хмельниччини у 1970-х роках: її реалізація і наслідки / В. Прокопчук, О. Айвазян // Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції “Хмельниччина: історія та сучасніть”, присвяченої 85-річчю утворення Хмельницької області / редкол.: Баженов Л. В. [та ін.]. – Хмельницький, ФОП Стрихар А. М., 2022. – С. 223-231.
303. Фоміних В. В. Книжкова колекція як цінна частина ресурсної та історичної бази університетської бібліотеки (на прикладі роботи з колекцією проф. М.П. Войнаренка) [Електронний ресурс] / В. В. Фоміних, О. Б. Таланчук, О. П. Сидоренко // Бiблiотека у цифрову епоху: історія та тенденцiї розвитку: матеріали наук.-практ. конф. б-к ЗВО, присвяч. 60-річчю НБ ХНУ, 19–20 жовт. 2022 р. – Хмельницький, 2022. – С. 137–139. – Режим доступу: http://elar.khmnu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/12889/3/konfer_book__1111_.pdf . – Назва з екрана.
  2021
302. Айвазян О. Б. Бібліотечна справа в м. Хмельницькому у 50-ті роки ХХ ст. / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук // Матеріали Всеукраїнської наукової історико-краєзнавчої конференції “Місто Хмельницький в контексті історії України”, 24 верес. 2021 р. / редкол.: Баженов Л. В. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Стрихар А.М., 2021. – С. 152–161.
301. Айвазян О. Б. Веб-сайт бібліотеки як засіб ефективної взаємодії з користувачем / О. Б. Айвазян, Ю. В. Костров // Бібліотека в системі соціалізації особистості та соціального розвитку громад : матеріали обл. наук-практ. конф. (м. Хмельницький, 25 верес. 2019 р.) / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. ОУНБ. – Хмельницький :Стрихар А. М., 2019. – С. 12–17.
300. Айвазян О. Б. Організаційна складова в дистанційній роботі університетської книгозбірні / О. Б. Айвазян // University Library at a New Stage of Social Communications Development : тези доп. V Міжнар. наук.-практ. конф., (м. Дніпро, 8–9 жовт. 2020 р.). – Дніпро, 2020. – Режим доступу: http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/05/Aivazian-стаття.pdf. – Назва з екрана.
299. Айвазян О. Б. Хмельницькому обласному методичному об’єднанню бібліотек закладів вищої освіти 20 років [Електронний ресурс] / О. Б. Айвазян // Стратегія розвитку бібліотек закладів вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. ЗВО, 27 жовт. 2021 р. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/11/2021_konf.pdf. – Назва з екрана.
298. Бібліографічні менеджери на допомогу науковій діяльності університету [Електронний ресурс] / О. М. Бичко, А. Г. Кандул, Н. В. Нагорна // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – № 26 : Бібліотеки ЗВО: завдання, проблеми та шляхи їх вирішення. – С. 5–11. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/12/buleten_26.pdf. – Назва з екрана.
297. Бичко О. М. Основні напрями інформаційно-бібліографічної діяльності: виклики сучасності [Електронний ресурс] / О. М. Бичко, А. Г. Кандул, Н. В. Нагорна // Стратегія розвитку бібліотек закладів вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. ЗВО, 27 жовт. 2021 р. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/11/2021_konf.pdf. – Назва з екрана.
296. Великосельська О. М. Поєднання традиційних заходів та дистанційних інтерактивних методів у просвітницькій діяльності бібліотек України [Електронний ресурс] / О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – № 26 : Бібліотеки ЗВО: завдання, проблеми та шляхи їх вирішення. – С. 45–56. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/12/buleten_26.pdf. – Назва з екрана.
295. Диха С. В. Актуалізація бібліотечних ресурсів засобами обмінного фонду [Електронний ресурс] / С. В. Диха, С. А. Молчанова // Стратегія розвитку бібліотек закладів вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. ЗВО, 27 жовт. 2021 р. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/11/2021_konf.pdf. – Назва з екрана.
294. Диха С. В. Обмінні фонди університетських бібліотек, проблеми взаємовикористання [Електронний ресурс] / С. В. Диха // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – № 26 : Бібліотеки ЗВО: завдання, проблеми та шляхи їх вирішення. – С. 11–20. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/12/buleten_26.pdf. – Назва з екрана.
293. Мацей, О. Вивчення потреб користувачів Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету: ретроспективний погляд [Текст] / О. Мацей, С. Молчанова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2021. – №3. – С.7-10.
292. Мельник Т. Б. Організація комфортного середовища як умова активізації відвідувань бібліотеки [Електронний ресурс] / Т. Б. Мельник // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – № 26 : Бібліотеки ЗВО: завдання, проблеми та шляхи їх вирішення. – С. 21–30. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/12/buleten_26.pdf. – Назва з екрана.
291. Молчанова С. А. Нові потреби користувачів та тенденції сучасного розвитку бібліотек ЗВО [Електронний ресурс] / С. А. Молчанова // Науково-практична конференція: “Університетська бібліотека: історичний досвід та вектори розвитку”. Присвячена 100-річчю Наукової бібліотеки НФаУ. – Режим доступу: https://lib.nuph.edu.ua/library/wp-content/uploads/2021/09/%D0%9C%D0%9E%D0%9B%D0%A7%D0%90%D0%9D%D0%9E%D0%92%D0%90.pdf . – Назва з екрана.
290. Прокопчук В. С. Формування фондів бібліотек Кам’янець-Подільського та Проскурівського округів у 1920-і рр. / В. С. Поокопчук, О. Б. Айвазян // Поділля в добу непу (1921–1928) : матеріали ІІ Всеукр. наук. іст.-краєзн. конф., 22 груд. 2020 р. / редкол.: Л. В. Баженов (голова) [та ін.]. – Хмельницький, 2021. – С. 120–133.
289. Таланчук О. Б. Формування фонду електронних документів у науковій бібліотеці ХНУ [Електронний ресурс] / О. Б. Таланчук // Стратегія розвитку бібліотек закладів вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. ЗВО, 27 жовт. 2021 р. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/11/2021_konf.pdf. – Назва з екрана.
288. Фоміних В. В. Інноваційні технології у процесі формування ресурсної бази бібліотеки університету засобами лінгвістичного забезпечення [Електронний ресурс] / В. В. Фоміних // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – № 26 : Бібліотеки ЗВО: завдання, проблеми та шляхи їх вирішення. – С. 31–44. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/12/buleten_26.pdf. – Назва з екрана.
287. Фоміних В. В. Особливості комплектування фондів НБ ХНУ в рамках Стратегії розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на 2017-2021 роки [Електронний ресурс] / В. В. Фоміних, Л. І. Ленчицька // Стратегія розвитку бібліотек закладів вищої освіти : матеріали наук.-практ. конф. ЗВО, 27 жовт. 2021 р. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/11/2021_konf.pdf. – Назва з екрана.
286. Чорна Л. П. Професійні поради. Дайджест для бібліотекарів за матеріалами фахових видань [Електронний ресурс] / Л. П. Чорна // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2021. – № 26 : Бібліотеки ЗВО: завдання, проблеми та шляхи їх вирішення. – С. 57–77. – Режим доступу : http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2021/12/buleten_26.pdf. – Назва з екрана.
  2020
285. Айвазян О. Б. З історії централізації публічних бібліотек м. Хмельницького / О. Б. Айвазян // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2020. – Вип. 26. – С. 32–45.
284. Айвазян О. Б. Можливості та проблеми впровадження дистанційного режиму роботи бібліотеки університету [Електронний ресурс] / О. Б. Айвазян, О. О. Мацей, О. С. Нечипорук // Л. У. Биковський: видатний бібліотекознавець, упорядник університетської книгозбірні (до 125-річчя від дня народження) : матеріали круглого столу, 17 груд. 2020 р. – Кам’янець-Подільський, 2020. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3758. – Назва з екрана.
283. Айвазян О. Б. Навчати, творити, віддавати людям: до ювілею доктора економічних наук, професора М. П. Войнаренка / О. Б. Айвазян // Хмельницькі краєзнавчі студії : наук.-краєзн. зб. / Нац. спілка краєзнавців України [та ін.]. – Хмельницький : Стрихар А. М., 2020. – Вип. 28. – С. 17–22.
282. Баланюк Т. М. “Проєкт сприяння академічній доброчесності в Україні”» (SAIUP project: Strengthening Academic Integrity in Ukraine project). Участь у проекті бібліотек університетів-партнерів [Електронний ресурс] / Т. М. Баланюк // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмель­ницький : ХНУ, 2020. – № 25 : Академічна доброчесність та бібліотеки ЗВО. – С. 13–19. – Режим доступу: http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2020/12/Balaniuk.pdf. – Назва з екрана.
281. Бичко О. М. Інноваційна діяльність бібліотеки в контексті використання наукометричних ресурсів / О. М. Бичко [Електронний ресурс] // Л. У. Биковський: видатний бібліотекознавець, упорядник університетської книгозбірні (до 125-річчя від дня народження) : матеріали круглого столу, 17 груд. 2020 р. – Кам’янець-Подільський, 2020. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3758. – Назва з екрана.
280. Мацей О.О. Роль академічної культури в отриманні якісної освіти та особистісного розвитку студентства [Електронний ресурс] / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмель­ницький : ХНУ, 2020. – № 25 : Академічна доброчесність та бібліотеки ЗВО. – С. 32–40. – Режим доступу: http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2020/12/Matsei.pdf. – Назва з екрана.
279. Молчанова С. А. Бібліотека ЗВО як центр формування академічної доброчесності [Електронний ресурс] / С. А. Молчанова, Л. П. Чорна // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмель­ницький : ХНУ, 2020. – № 25 : Академічна доброчесність та бібліотеки ЗВО. – С. 5–12. – Режим доступу: http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2020/12/Molchanova.pdf. – Назва з екрана.
278. Молчанова С. А. Позиціонування бібліотеки в інформаційному просторі як засіб ефективної комунікації з користувачами [Електронний ресурс] / С. А. Молчанова // Л. У. Биковський: видатний бібліотекознавець, упорядник університетської книгозбірні (до 125-річчя від дня народження) : матеріали круглого столу, 17 груд. 2020 р. – Кам’янець-Подільський, 2020. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3758. – Назва з екрана.
277. Прокопчук В. С. Технологія формування бібліотечних фондів у 1920-і рр. (на прикладі Кам’янець-Подільського та Проскурівського округів) / В. С. Прокопчук, О. Б. Айвазян // Матеріали ХVІ Подільської наукової історико-краєзнавчої конференції, присвяченої 55-річчю проведення Першої Подільської історико-краєзнавчої конференції, 25-річчю діяльності Центру дослідження історії Поділля Інституту історії України НАН України при Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка (27-28 листопада 2020 року). – Кам’янець-Подільський, 2020. – С. 355-366.
276. Прокопчук В. С. Формування бібліотечної мережі на Кам’янеччині та Проскурівщині у 20-і рр. ХХ ст. [Електронний ресурс] / В. С. Прокопчук, О. Б. Айвазян // Л. У. Биковський: видатний бібліотекознавець, упорядник університетської книгозбірні (до 125-річчя від дня народження) : матеріали круглого столу, 17 груд. 2020 р. – Кам’янець-Подільський, 2020. – Режим доступу: http://elar.kpnu.edu.ua/xmlui/handle/123456789/3758. – Назва з екрана.
275. Фоміних В. В. Система Anti-Plagiarism – запорука якісної освіти в Хмельницькому національному університеті [Електронний ресурс] / В. В.Фоміних, Ю. В. Костров // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмель­ницький : ХНУ, 2020. – № 25 : Академічна доброчесність та бібліотеки ЗВО. – С. 19–32. – Режим доступу: http://library.khnu.km.ua/wp-content/uploads/2020/12/Fominyh.pdf. – Назва з екрана.
  2019
274. Айвазян, О. Б. Бібліотеки ЗВО Хмельниччини: сучасний стан, інновації, наукова та краєзнавча діяльність [Текст] / О. Б. Айвазян // Публічні бібліотеки Хмельниччини в умовах реформування місцевого самоврядування : практика, досвід, перспективи : ХОУНБ. – 2018. – С. 112-114.
273. Айвазян О. Особистість в історії університету. До 70-річчя з дня народження Миколи Єгоровича Скиби [Текст] / О. Б. Айвазян // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2020 рік : рек. бібліогр. довід. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц. ОУНБ ; Хмельниц. міська орг. НСК України. – Хмельницький : ФОП Стрихар А.М., 2019. – С. 72-75.
272. Айвазян О.Б. Роль бібліотек ЗВО Хмельниччини у формуванні та просуванні інтелектуальних ресурсів вишу / О. Б. Айвазян, О. О. Мацей // Книги і бібліотеки в глобалізованому світі (до 100-річчя Подільського державного аграрно-технічного університету) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – С. 6–12.
271. Айвазян О.Б. Стратегічна модель оптимізації роботи бібліотеки / О. Б. Айвазян, О. О. Мацей, С. А. Молчанова // Бібліотека ХХI століття: виклики, нові можливості, перспективи : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 7-8 листоп. 2019 р. – Миколаїв : НУК, 2019. – С. 5-10
270. Баланюк, Т.М. Розвиток сервісів МБА та ЕДД в сучасних умовах / Т. М. Баланюк // Бібліотека в освітньому просторі. – 2019. – №24 : Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ. – С. 6-17.
269. Бичко О.М. Сучасні тенденції інформування науковців університету / О. М. Бичко. А. Г. Кандул // Книги і бібліотеки в глобалізованому світі (до 100-річчя Подільського державного аграрно-технічного університету) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – С. 83-90.
268. Великосельська О.М. Проект популяризації книги, читання і розвитку читацької культури студентської молоді та методи і форми його реалізації в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету // Книги і бібліотеки в глобалізованому світі (до 100-річчя Подільського державного аграрно-технічного університету) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – С. 90-100.
267. Великосельська О. М. Фестиваль патріотичного українського слова – дієва форма виховання сучасної молоді / О. М. Великосельська, Т. П. Коваль // Бібліотека. Книга. Наука : матеріали наук. семінару (Київ, 24–25 квіт. 2019 р.). – Київ : КНУКіМ, 2019. – Вип. 2. – С. 18–22.
266. Диха, С.В. Віртуальна виставка як форма популяризації документів / С. В. Диха // Бібліотека в освітньому просторі. – 2019. – №24 : Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ. – С. 17-29.
265. Мацей, О.О. Реклама університетської бібліотеки в соціальних мережах. Основні напрямки популяризації діяльності / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі. – 2019. – №24 : Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ. – С. 50-60.
264. Мельник Т. Б. Ефективна робота з першокурсником – запорука отримання активного користувача бібліотеки ЗВО // Книги і бібліотеки в глобалізованому світі (до 100-річчя Подільського державного аграрно-технічного університету) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – С. 100-106.
263. Молчанова, С.А. Бібліотека закладу вищої освіти як центр формування здорового способу життя студентської молоді / С. А. Молчанова // Бібліотека в освітньому просторі. – 2019. – №24 : Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ. – С. 37-49.
262. Молчанова С. А. Подієвий менеджмент в системі організації просвітницьких заходів (досвід наукової бібліотеки ХНУ) / С. А. Молчанова, С. В. Диха //Книги і бібліотеки в глобалізованому світі (до 100-річчя Подільського державного аграрно-технічного університету) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – С. 106-114.
261. Таланчук, О.Б. Бібліотеки у соціальних мережах / О. Б. Таланчук // Бібліотека в освітньому просторі. – 2019. – №24 : Сучасна бібліотечна практика : досвід роботи НБ ХНУ. – С. 29-36.
260. Таланчук О.Б., Шевцова О.М. Електронні інформаційні ресурси в системі обслуговування на прикладі наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / О.Б. Таланчук, О. М. Шевцова // Книги і бібліотеки в глобалізованому світі (до 100-річчя Подільського державного аграрно-технічного університету) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – С. 137-144.
259. Фоміних В.В. Шлях наукового документу у книгозбірні Хмельницького національного університету / В. В. Фоміних, Л. І. Ленчицька //Книги і бібліотеки в глобалізованому світі (до 100-річчя Подільського державного аграрно-технічного університету) : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 15-16 трав. 2019 р. – Кам’янець-Подільський : ПДАТУ, 2019. – С. 73-78.
  2018
258. Айвазян О. Б. Бібліотека в системі забезпечення якості освіти в університеті / О. Б. Айвазян, О. О. Мацей, Л. П. Чорна // Бібліотека: місце традицій, простір інновацій : матеріали круглого столу, присвяч. 55-річчю наук. б-ки Київ. нац. ун-ту культури і мистецтв, Київ, 30 листоп. 2018 р. / М-во культури України, Київ. нац. ун-т культури і мистецтв, наук. б-ка. – Київ : Видавн. центр КНУКіМ, 2018. – С. 8-11.
257. Айвазян О. Б. Жінки-лідери –базис якісного розвою бібліотеки / О. Б. Айвазян, Т. М. Баланюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С. 59-64.
256. Бичко О. М. Бібліотека вишу: популяризація та використання наукометричних ресурсів / О. М. Бичко, А. Г. Кандул // Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1-2 листоп. 2018 р. – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 4-8..
255. Бичко О. М. Роль бібліотеки у наукометричних дослідженнях університету / О. М. Бичко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С. 149-153.
254. Великосельська О. М. Роль керівників середньої ланки в розвитку бібліотеки / О. М. Великосельська, О. В. Шаєвська // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С. 68-76.
253. Мацей О. О. Хмельницьке обласне методичне об’єднання: багатогранність форм діяльності та єдина мета / О. О. Мацей // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С. 144-149.
252. Мельник Т. Б. Комплексний підхід до системи збереження бібліотечних фондів на абонементах бібліотек закладів вищої освіти / Т. Б. Мельник // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С. 115-121.
251. Молчанова С. А. Бібліотека ЗВО як центр формування навичок здорового способу життя студентів / С. А. Молчанова // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С. 178-184.
250. Молчанова С. А. Соціально-комунікативна діяльність бібліотеки в сучасному культурному просторі / С. А. Молчанова // Науково-комунікаційний простір бібліотеки ЗВО: вимоги часу та реалії : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., 1-2 листоп. 2018 р. – Миколаїв : НУК, 2018. – С. 53-57.
249. Панасюк Т. Г. Роль бібліотеки у вихованні екологічної свідомості та культури студентської молоді / Т. Г. Панасюк, Л. І. Салюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С.  172-178.
248. Прокопчук В. С. Бібліотеки Кам’янець-Подільської області в суворі 40-і роки ХХ ст / В. С. Проокопчук, О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С. 12-25.
247. Фоміних В. В. Інноваційні технології комплектування бібліотечних фондів / В. В. Фоміних, М. В. Кучеренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С. 135-139.
246. Чорна Л. П. Електронні ресурси наукової бібліотеки Хмельницького національного університету на допомогу освітньому процесу (за результатами соціологічного дослідження) / Л. П. Чорна // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С. 167-172.
245. Шекенева В. І. Бібліотека закладу вищої освіти – осередок формування культури академічної доброчесності / В. І. Шекенева // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Серія : Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2018. – Вип. 5.  – С. 192-196.
  2017
244. Айвазян, О.Б. Бібліотеки державних вищих навчальних закладів та корпоративна діяльність (тези доповіді) / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – №23 : Корпоративна діяльність як засіб підвищення ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та оптимізація бібліотечної справи. – С.9-12. – [Перша частина доповіді присвячена дослідженню динаміки основних статистичних показників роботи Хмельницького методичного об’єднання бібліотек ДВНЗ. Друга частина – присвячена аналізу сучасного стану корпоративної діяльності в Україні та в окремих її регіонах. Наведено приклади міжнародних, всеукраїнських та регіональних проектів. Проаналізовано корпоративні проекти Хмельниччини].
243. Айвазян О. Б. Бібліотека як складова духовного потенціалу вишу / О. Б. Айвазян // Вісн. Одес. нац. ун-ту. Серія : Бібліотекознавство, бібліографознавство, книгознавство / Одес. нац. ун-т ім. І. І. Мечникова. – Одеса, 2017. – Т. 22, вип. 2. – С. 35-41.
242. Айвазян О. Б. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету / О. Б Айвазян // Енциклопедія освіти Хмельниччини / редкол: Берека В. Є. (голова) [та ін.]. – Хмельницький : ФОП Мельник А.А., 2017. – С. 204.
241. Айвазян О. Служила книзі і бібліотеці. До 80-річчя з дня народження Валентини Михайлівни Петрицької / О. Айвазян, Т. Марчак // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2017 рік : реком. бібліогр. довід. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін. ; Хмельниц. міська орг. НСК України, Хмельниц. обл. універ. наук. б-ка. – Хмельницький : ГІП Заколодний М.І., 2016. – С. 100-104
240. Бичко О. М. Персональна бібліографія як напрямок популяризації досягнень вчених університетів / О. М. Бичко // Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікативних технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 квіт. 2017 р. – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 8-12.
239. Бичко, О.М. Розвиток біобібліографії вчених: іміджевий та корпоративний аспект / О. М. Бичко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2017. – №23 : Корпоративна діяльність як засіб підвищення ефективності використання ресурсної бази бібліотек вишів та оптимізація бібліотечної справи. – С.37-48. – [Показаний один із пріоритетних напрямків роботи НБ ХНУ – популяризація досягнень провідних вчених університету. Біобібліографічний посібник розглядається як основний засіб висвітлення наукової діяльності ВНЗ. Представлено досвід створення персональної бібліографії науковців університету шляхом створення електронних ресурсів та їх розміщення на веб-сайті наукової бібліотеки. Описана технологія формування та використання нового електронного продукту – зведеної БД "Науковці Хмельниччини"].
238. Бичко, О.М. Тенденції розвитку інформаційно-бібліографічної роботи / О. М. Бичко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – №22 : Інноваційна діяльність у бібліотеках (за матеріалами фахових публікацій). – С.6-17. – [Запропонований дайджест присвячений проблемам розвитку довідково-бібліографічної роботи в умовах сьогодення, розширення спектру надання послуг з використанням електронних ресурсів].
237. Великосельська, О.М. Інновації в методичній роботі бібліотек / О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – №22 : Інноваційна діяльність у бібліотеках (за матеріалами фахових публікацій). – С.18-38. – [Висвітлюються інноваційні форми і методи роботи, які впроваджуються у науково-методичну діяльність бібліотек України].
236. Диха, С.В. Інноваційні форми роботи з читачами в бібліотеках світу / С. В. Диха, С. А. Молчанова // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – №22 : Інноваційна діяльність у бібліотеках (за матеріалами фахових публікацій). – С.70-83. – [Розглядаються нові тенденції в роботі з користувачами у провідних бібліотеках світу (США, Швеції, Данії, Німеччини, Польщі). Досвід бібліотек зарубіжних країн буде цікавий з огляду на необхідність впровадження нових форм обслуговування читачів, підвищення якості надаваних послуг, а також подальшого пошуку неординарних, інноваційних підходів до організації роботи бібліотек. Стаття написана на основі вивчення публікацій з даної тематики].
235. Драчук, Р.В. Збереження фондів у бібліотеках: історичний та сучасний аспект / Р. В. Драчук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – №22 : Інноваційна діяльність у бібліотеках (за матеріалами фахових публікацій). – С.54-70. – [Розглядаються форми та методи роботи з організації збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів (оцифровка, копіювання документів, створення електронних інформаційних ресурсів, реставрація та санітарно-гігієнічні умови їх зберігання)].
234. Іваненкова В. В. Бібліометричний аналіз як нова сфера діяльності бібліотек ВНЗ [Електронний ресурс] / В. В. Іваненкова // Вимірювання в бібліотеках: оцінка ефективності та якості роботи : матеріали Інтернет-конф., 6–10 черв. 2017 р., м. Харків / Харків. нац. ун-т радіоелектроніки, Наук. б-ка. – Режим доступу: http://lib.nure.ua/storage/app/media/conference/materials/KhmNU_Ivanenkova_VV.pdf . – Назва з екрана.
233. Мацей О. О. Стратегічний менеджмент : досвід роботи наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / О. О. Мацей // Візія бібліотеки ВНЗ в контексті розвитку сучасних соціокомунікативних технологій : матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 27-28 квіт. 2017 р. – Миколаїв : НУК, 2017. – С. 87-92.
232. Фоміних, В.В. Досвід комплектування фондів на сторінках фахових видань України / В. В. Фоміних // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – №22 : Інноваційна діяльність у бібліотеках (за матеріалами фахових публікацій). – С.38-54. – [У статті досліджуються публікації з питань формування інформаційних ресурсів у бібліотеках України за останні п’ять років (2012-2016), вміщені на сторінках українських фахових видань "Бібліотечний форум України", "Бібліотечна планета", "Вісник Книжкової палати"].
  2016
231. Айвазян О.Б. На шляху до сучасної бібліотеки / О. Б. Айвазян // Місто Хмельницький в контексті історії України : матеріали І Міжнар. наук. іст.-краєзнав. конф. / редкол. Л.В. Баженов (голова)та ін. – Хмельницький, 2016. – С. 90-96.
230. Айвазян О.Б. Нормативно-правова база створення і функціонування бібліотечної мережі Подільської губернії / О. Б. Айвазян // Бібліотечна справа на Поділлі: історія і сучасність: матеріали наук.-практ. конф., м. Кам’янець-Подільський, 21 черв. 2016 р. / [редкол.: В.А. Дубінський (голова) та ін.]. – Кам’янець-Подільський, 2016. – С.12-19.
229. Айвазян О.Б. Основні аспекти та орієнтири розвитку бібліотек ВНЗ Хмельниччини (тези доповідді) [Електронний ресурс] / О. Б. Айвазян // Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 20 квіт. 2016 р. / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук, гол. ред.: О. Б. Айвазян. – Хмельницький : НБ ХНУ, 2016. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4659/1/konf_2016.pdf. – Назва з екрана.
228. Айвазян О. Б. Хата-читальня як засіб ідеологічного впливу на сільське населення початку XX ст. / О. Б. Айвазян // Подільський книжник : альманах. Вип. 6 (2013 р.) – 7 (2014 р.) / уклад. Т. Р. Кароєва; ред.С. В. Лавренюк; відп. за вип. Н. І. Морозова; Упр. культури і туризму Вінниц. облдержадмін., Вінниц. ОУНБ ім. К. А. Тімірязєва. – Вінниця, 2015. – Вип. 7(2014 р.). – С. 43– 52.
227. Баланюк Т. М. Використання медійних технологій в роботі бібліотеки [Електронний ресурс] / Т. М. Баланюк // Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 20 квіт. 2016 р. / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук, гол. ред.: О. Б. Айвазян. – Хмельницький : НБ ХНУ, 2016. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4659/1/konf_2016.pdf. – Назва з екрана.
226. Великосельська О. М. Культурно-просвітницька робота бібліотеки як основастворення інтелектуального та культурного середовища університету [Електронний ресурс] / О. М. Великосельська // Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 20 квіт. 2016 р. / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук, гол. ред.: О. Б. Айвазян. – Хмельницький : НБ ХНУ, 2016. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4659/1/konf_2016.pdf. – Назва з екрана.
225. Драчук, Р.В. Сучасні напрямки краєзнавчої роботи бібліотек України: дайджест за матеріалами друкованих видань / Р. В. Драчук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – №21 : Бібліотечне краєзнавство. – С.61-69. – [Краєзнавча діяльність бібліотек розглядається як засіб виховання патріотизму, збереження традицій і звичаїв, прищеплення шанобливого ставлення молодого покоління до історичної пам’яті, любові до рідного краю. Визначені сучасні напрями краєзнавчої роботи у наукових бібліотеках].
224. Молчанова, С.А. Бібліотечне краєзнавство – нові можливості у вихованні студентської молоді / С. А. Молчанова // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – №21 : Бібліотечне краєзнавство. – С.32-41. – [Актуальність даної тематики зумовлена тим, що виховання духовних, патріотичних, громадянських почуттів у студентів неможливе без залучення їх до історії рідного краю, яка іноді дуже сильно спотворюється, однобоко відбивається у пресі, або взагалі відсувається далеко на задній план. Тому саме бібліотеки повинні взяти на себе функцію відродження інтересу молоді до культури, мистецтва, історії рідного краю. У статті на прикладі НБ ХНУ розглянуто нові можливості у вихованні студентської молоді у краєзнавчому аспекті та наведено приклади сучасних форм роботи в цьому напрямку].
223. Молчанова, С.А. Історія рідного університету як головний об’єкт краєзнавчої роботи бібліотеки вишу / С. А. Молчанова // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2016. – №21 : Бібліотечне краєзнавство. – С.53-60. – [Розглянуто роль бібліотеки вищого навчального закладу, зокрема НБ ХНУ, у збереженні та популяризації творчої спадщини колективу університету. Велику увагу приділено особливостям формування краєзнавчої колекції "Наукові праці викладачів університету"].
222. Молчанова, С. А. Місце художньої літератури в духовному розвитку студентської молоді [Електронний ресурс] / С. А. Молчанова // Бібліотека університету на новому етапі розвитку соціальних комунікацій : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 1–2 груд. 2016 р. / М-во освіти і науки України, Дніпропетр. нац. ун-т залізн. трансп. ім. акад.В. Лазаряна. – Дніпро, 2016. – Режим доступу: http://eadnurt.diit.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/9092/1/Molchanov%D0%B0.pdf . – Назва з екрана.
221. Молчанова С. А. Патріотичне виховання студентської молоді засобами бібліотеки [Електронний ресурс] / С. А. Молчанова // Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 20 квіт. 2016 р. / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук, гол. ред.: О. Б. Айвазян. – Хмельницький : НБ ХНУ, 2016. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4659/1/konf_2016.pdf. – Назва з екрана.
220. Молчанова С. А. Роль бібліотеки ВНЗ у вихованні та психологічній підтримці студентів [Електронний ресурс] / С. А. Молчанова // Просвітницька діяльність бібліотек вищої школи: проблеми, пошук, перспективи : матеріали наук.-практ. конф., 20 квіт. 2016 р. / редкол.: О. О. Мацей, С. А. Молчанова, О. С. Нечипорук, гол. ред.: О. Б. Айвазян. – Хмельницький : НБ ХНУ, 2016. – Режим доступу: http://elar.khnu.km.ua/jspui/bitstream/123456789/4659/1/konf_2016.pdf. – Назва з екрана.
219. Молчанова, С. А. Роль бібліотеки ВНЗ у формуванні ціннісних орієнтирів молоді в нових умовах [Текст] / С. А. Молчанова // Бібліотечний форум: історія, теорія і практика. – 2015. – №1. – С.39-43.
217. Шинкарук, В.Ю. Краєзнавчий аспект діяльності НБ ХНУ / В. Ю. Шинкарук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2016. – №21 : Бібліотечне краєзнавство. – С.41-52. – [Висвітлюється краєзнавча робота наукової бібліотеки ХНУ, зокрема, формування колекції краєзнавчої літератури, підготовка бібліографічних та біобібліографічних посібників краєзнавчого характеру, популяризація праць викладачів університету, науково-дослідницька робота працівників бібліотеки].
  2015
216. Айвазян О. Б. Електронна бібліотечна система: проблеми обліку [Електронний ресурс] / О. Б. Айвазян // Бібліотеки ВНЗ України у процесі імплементації Закону "Про вищу освіту" та інформатизації суспільства : матеріали Всеукр. наук.-практ. конф., Івано-Франківськ, 16-19 черв. 2015 р. – Івано-Франківськ : НТБ ІФНТУНГ, 2015. – С. 6-10. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM). – Назва з екрану.
215. Айвазян Е. Становление и развитие церковных библиотек Подольской губернии в середине ХІХ – начале ХХ вв. [Электронный ресурс] / Е. Айвазян // Кітап патшалы?ы=[Царство книги] : [метод., науч.-познават. журн.] / Нац. академ. б-ка Респ. Казахстан. – Астана, 2014. – № 3. – С. 58-61. – Режим доступа к журн.: http://10let.nabrk.kz/2014_3.pdf
214. Айвазян О. Б. Історія бібліотек Подільської губернії у працях дослідників та краєзнавців / О. Б. Айвазян // Wschodni rocznik humanistyczny. – 2014. – Т. X. – S. 331– 339.
213. Айвазян, О. Б. Наукова робота бібліотеки як засіб якісного забезпечення освітнього та наукового процесів університету [Текст] / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 205-211
212. Луцюк, С. В. Створення електронного алфавітно-предметного покажчика в бібліотеці Хмельницького національного університету [Текст] / С. В. Луцюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 261-264
211. Мацей, О.О. Морально-психологічний клімат колективу (підсумок анкетного опитування працівників НБ Хмельницького національного університету) / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – №20 : Морально-психологічний клімат у колективі книгозбірні ВНЗ. – С.15-34. – [Аналіз анкетного опитування працівників бібліотеки, проведеного в НБ ХНУ з метою діагностування рівня психологічного клімату колективу книгозбірні].
210. Мацей О.О. Формування управлінської культури працівників середньої та низової
ланки в бібліотеці вищого навчального закладу [Електронний ресурс] / О. О. Мацей // Карпатські бібліотечно-краєзнавчі студії : зб. пр. / МОН України, Прикарпат. нац. ун-т ім. Василя Стефаника ; відп. ред. М. В. Бігусяк, наук. ред. О. Б. Гуцуляк. – Івано-Франківськ : НБ ПНУС, 2015. – Вип. 1. – С. 172-178. –
Режим доступу: http://lib.pu.if.ua/files/zbirnyky/zbirnyk-2015-1.pdf . – Назва з екрана.
209. Молчанова, С.А. Національно-патріотичне виховання в бібліотеці вищої школи (на прикладі бібліотеки Хмельницького національного університету) / С. А. Молчанова // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – №19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.34-46.
208. Цегельник, О.М. Згуртованість та соціальний розвиток колективу / О. М. Цегельник // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – №20 : Морально-психологічний клімат у колективі книгозбірні ВНЗ. – С.39-42. – [Розглядається поняття “згуртованість колективу”, визначено важливість згуртованості працівників для успішної діяльності установи, подано практичні рекомендації з даного питання].
207. Фоміних, В. В. Книгозабезпеченість навчальних дисциплін як основа комплектування бібліотечних фондів ВНЗ [Текст] / В. В. Фоміних, С. Б. Мартинюк // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С. 215-219
206. Чорна, Л.П. Управління конфліктами і стресами в колективі / Л. П. Чорна // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – №20 : Морально-психологічний клімат у колективі книгозбірні ВНЗ. – С.42-58. – [Розглянуто поняття "стрес", визначено основні види стресу, вказані найважливіші фактори, які викликають стрес, а також подані практичні рекомендації щодо уникнення стресових ситуацій на робочому місці бібліотекаря].
205. Шаєвська, О.В. Формування духовності та патріотизму в молодіжному середовищі / О. В. Шаєвська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – №19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.55-67. – [Сформульовано основні завдання виховання студентської молоді, визначено ідеї патріотизму та головні завдання у вихованні молоді].
204. Шекенева, В.І. Патріотичне виховання як фактор формування громадянської свідомості молоді / В. І. Шекенева // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – №19 : Національно-патріотичне виховання в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.20-34. – [Вказана мета національного, громадянського й патріотичного виховання молоді, визначені форми національно-патріотичного виховання. Звертається увага на місце громадянсько-патріотичного виховання студентів на сучасному етапі. ].
203. Шинкарук, В. Ю. Краєзнавча діяльність у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету [Текст] / В. Ю. Шинкарук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2015. – Вип. 4. – С.166-171
202. Шинкарук, В.Ю. Особливості індивідуального спілкування фахівців у бібліотеці / В. Ю. Шинкарук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2015. – №20 : Морально-психологічний клімат у колективікнигозбірні ВНЗ. – С.6-15. – [Подано аналіз фахової літератури, яка розкриває проблеми та особливост ііндивідуального спілкування фахівців у бібліотеці вищого навчального закладу та основні засади створення позитивного морально-психологічного клімату в книгозбірні. Висвітлено досвід діяльності НБ ХНУ в даному напрямі].
  2014
201. Айвазян О. Бібліотека Подільської духовної семінарії (середина ХІХ – початку ХХ ст.) / О. Айвазян // British Journal of Science, Education and Culture. – London : London University Press, 2014. – No. 1 (5), January-June, Vol. II. – P. 76-80.
200. Айвазян, О.Б. Бібліотеки вищих закладів освіти Хмельницького методичного об’єднання: актуальні проблеми розвитку / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – №17 : Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу". – С.7-16. – [Висвітлено основні напрямки діяльності бібліотек методичного об’єднання, проаналізовано статистичні показники за останні роки та окреслено перспективи розвитку книгозбірень ВНЗ регіону].
199. Айвазян О. Б. Народні бібліотеки Подільської губернії наприкінці ХІХ — на початку ХХ століття / О. Б. Айвазян // Наук. записки Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М. Коцюбинського. Сер. : Історія : зб. наук. пр. / за заг. ред. проф. О. А. Мельничука. – Вінниця : ДП "Державна картографічна фабрика", 2014. – Вип. 22. – С. 129-134.
198. Бичко, О.М. Еволюція бібліографічних покажчиків наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / О. М. Бичко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. №18 : Видавнича діяльність бібліотек Хмельниччини. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С.48-56. – [Розглядається розвиток процесу бібліографування у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету. Особливу увагу приділено проблемі створення електронних бібліографічних покажчиків].
197. Бичко, О.М. Електронні ресурси та їх місце у довідково-бібліографічному обслуговуванні (на прикладі НБ ХНУ) / О. М. Бичко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – №17 : Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу". – С.71-82. – [Висвітлено досвід діяльності НБ ХНУ зі створення електронних ресурсів та визначено їх місце у довідково-бібліографічному обслуговуванні користувачів].
196. Глухенька, В. Завжди у невпинному русі вперед / В. Глухенька, О. Великосельська // Бібліотечний форум України. – 2013. – №4. – С.50-51. – [До 50-річного ювілею Олени Борисівни Айвазян, директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету].
195. Мацей, О.О. Видавничі проекти наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. №18 : Видавнича діяльність бібліотек Хмельниччини. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – С.36-48. – [Висвітлюється видавнича діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету починаючи з 1998 року. Розкривається широкий тематичний діапазон друкованої продукції та електронних видань книгозбірні].
194. Панасюк, Т.Г. Роль наукової бібліотеки ХНУ в процесі адаптації студентів-першокурсників до навчання / Т. Г. Панасюк, О. М. Цегельник // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – №17 : Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу". – С.82-91. – [Діяльність НБ ХНУ в напрямку сприяння адаптації студентів-першокурсників до навчання ].
193. Сидоренко, О.П. Система обслуговування віддалених користувчаів в НБ ХНУ / О. П. Сидоренко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – №17 : Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу". – С.91-99. – [Висвітлено досвід роботи НБ ХНУ в напрямку обслуговування віддалених користувачів].
192. Шекенева, В.І. Молодь. Просвітництво. Бібліотека / В. І. Шекенева // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2014. – №17 : Матеріали науково-практичної конференції "Бібліотека ВНЗ як джерело інформаційного забезпечення наукового та навчального процесу". – С.99-109. – [Просвітницька діяльність НБ ХНУ].
  2013
191. Айвазян, О. Б. Вплив бібліотек подільського товариства "Просвіта" на активізацію культурно-освітнього життя краю у 1906-1914 рр. [Текст] / О. Б. Айвазян // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2012. – Т. 19 : 130-річчю від дня народження Івана Огієнка присвячується. – С. 74–79.
190. Айвазян, О. Б. З історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету [Текст] / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 145-154.
189. Айвазян, О. Б. Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку НБ ХНУ / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 берез. 2013 р., м. Луганськ) / ред. кол.: Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К. А. Зладюшкіна. – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2013. – С. 42-49.
188. Бичко, О.М. Інституційні репозитарії ВНЗ: переваги створення та проблеми розвитку / О. М. Бичко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №16 : Організація інституційного репозитарію, наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини" та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – С.32-39. – [Досвід створення інституційного репозитарію ХНУ, його функціонування, поповнення документами, популяризація серед вчених].
187. Бичко, О.М. Нові тенденції довідково-бібліографічного обслуговування користувачів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / О. М. Бичко // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 берез. 2013 р., м. Луганськ) / ред. кол.: Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К. А. Зладюшкіна. – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2013. – С. 131-138.
186. Бичко О. М. Формування інформаційної культури користувачів НБ Хмельницького національного університету / О. М. Бичко, О. О. Мацей // Сучасні проблеми діяльності бібліотеки в умовах інформаційного суспільства : матеріали п’ятої міжнародної науково-практичної конференції, 11–12 верес. 2013 р., Львів. – Л. : Вид-во Львів. політехніки, 2013. – С. 491-498.
185. Великосельська, О. Інституційний репозитарій Хмельницького національного університету як засіб популяризації наукових публікацій університетської спільноти / О. Великосельська // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, образования и культуры : материалы науч.-практ. конф., г. Севастополь, 7 — 10 октяб. 2013 г. – Севастополь : Купол, 2013. – С. 9-12.
184. Великосельська, О.М. Популяризація наукових публікацій університетської спільноти через Інституційний репозитарій ХНУ / О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №16 : Організація інституційного репозитарію, наповнення “Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини” та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – С.40-48. – [Висвітлено досвід створення й функціонування інституційного репозитарію ХНУ та популяризації наукових публікацій вчених університету через репозитарій].
183. Глухенька, В.О. Інституційний репозитарій вищого навчального закладу як інструмент інформаційного забезпечення наукової діяльності установи / В. О. Глухенька // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №16 : Організація інституційного репозитарію, наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини" та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – С.6-19. – [Обгрунтовано необхідність впровадження на сучасному етапі інституційних репозитаріїв ВНЗ для інформаційного забезпечення наукової діяльності навчального закладу. Наведений рейтинг ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних Scopus; українських інституційних репозитаріїв (Вебометрікс). Розкрито мету та завдання інституційного репозитарію ХНУ – ElarKhNU].
182. Марчак, Т.Ф. Бібліотечна освіта та професія за кордоном (Дайджест за матеріалами фахових видань) [Текст] / Т. Ф. Марчак // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №15 : Імідж книгозбірні та бібліотечного працівника в сучасному суспільстві. – С.45-58. – [Визначено головні особливості бібліотечної освіти за кордоном].
181. Мацей, О. О. Безперервна освіта — гарант професійного успіху (досвід роботи з підвищення кваліфікації в НБ ХНУ) / О. О. Мацей //Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі : матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. (14-15 берез. 2013 р., м. Луганськ) / ред. кол.: Ж. В. Марфіна, О. В. Бикова, К. А. Зладюшкіна. – Луганськ : Вид-во ДЗ "ЛНУ ім. Т. Шевченка", 2013. – С. 188-195.
180. Мацей, О.О. Імідж бібліотекаря [Текст] / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №15 : Імідж книгозбірні та бібліотечного працівника в сучасному суспільстві. – С.23-31. – [Визначено основні складові формування іміджу бібліотечного працівника: зовнішній вигляд, дотримання ділового етикету (тактовність, делікатність, щирість, пунктуальність), володіння правилами нетикету та ін.].
179. Мацей, О.О. Імідж бібліотеки навчального закладу в сучасних умовах (на прикладі НБ ХНУ)[Текст] / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №15 : Імідж книгозбірні та бібліотечного працівника в сучасному суспільстві. – С.32-42. – [Визначені та охарактеризовані основні напрямки створення позитивного іміджу НБ ХНУ].
178. Мацей, О. Інформаційна культура бібліотечних фахівців НБ ХНУ в системі безперервної освіти / О. Мацей // Библиотеки и информационные ресурсы в современном мире науки, образования и культуры : материалы науч.-практ. конф., г. Севастополь, 7 — 10 октяб. 2013 г. — Севастополь : Купол, 2013. – С. 62-68
177. Мацей, О.О. Національні індекси наукового цитування (за матеріалами фахових видань) / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №16 : Організація інституційного репозитарію, наповнення “Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини” та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – С.19-31. – [Розкрито значення та важливість для наукової інформації індексу цитування. Визначено головні функції індексу цитування. Проаналізовано найбільші міжнародні системи цитування (бібліографічні бази даних)].
176. Мацей, О.О. Організація системи підвищення кваліфікації в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету [Текст] / О. О. Мацей // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський, 2013. – Вип. 3. – С. 258-264
175. Таланчук, О.Б. Образ бібліотеки в соціальних мережах [Текст] / О. Б. Таланчук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №15 : Імідж книгозбірні та бібліотечного працівника в сучасному суспільстві. – С.15-22. – [Реклама бібліотек в соціальних мережах ("Однокласниках", "Вконтакті", "Facebook"). Поради, щодо надання рекламного тексту].
174. Таланчук, О.Б. Огляд наповнення сайтів бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об’єднання / О. Б. Таланчук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №16 : Організація інституційного репозитарію, наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини" та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – С.69-79. – [Представлено результати аналізу наповнення сайтів бібліотек Хмельницького методичного об’єднання].
173. Фоміних, В.В. Аналіз діяльності книгозбірень-учасників проекту "Зведений електронний каталог бібліотек Хмельниччини" / В. В. Фоміних // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №16 : Організація інституційного репозитарію, наповнення "Зведеного електронного каталогу бібліотек Хмельниччини" та сайтів книгозбірень ВЗО методичного об’єднання. – С.48-55. – [Розкриваються ідея і мета створення проекту "Зведений електронний каталог бібліотек Хмельниччини", аналізується ефективність наповнення каталогу та подаються конкретні пропозиції щодо якості здійснення бібліографічних описів, які розміщуються в каталозі].
172. Фоміних, В. Комплектування бібліотечних фондів вищого навчального закладу: сучасні технології та вимоги часу / В. Фоміних // Вісник Львівського університету. Сер.: книгознавство, бібліотекознавство та інформаційні технології. – 2012. – Вип. 7. – С. 301–305.
171. Чорна, Л.П. Стиль та імідж бібліотеки. Фактори формування [Текст] / Л. П. Чорна // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2013. – №15 : Імідж книгозбірні та бібліотечного працівника в сучасному суспільстві. – С.6-14. – [Визначено основні фактори формування стилю та іміджу книгозбірні, подана коротка характеристика кожного фактора].
  2012
170. Айвазян, О. Б. Бібліотека Кам’янець-Подільської чоловічої гімназії наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття / О. Б. Айвазян // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка. іст. науки. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2011. – Т. 21 : На пошану професора О. М. Завальнюка. – С. 363-371.
169. Айвазян, О.Б. Історія та сучасність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / О. Б. Айвазян // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.6-9. – [Йдеться про історію, розвиток та реорганізацію основних чинників роботи бібліотеки: ресурсної бази, обслуговування користувачів та її структурної будови]
168. Айвазян, О.Б. Наукова бібліотека / О. Б. Айвазян // Хмельницький національний університет. 50 років розвитку. – 2012. – С.142-144. – [Висвітлено історію створення та розвитку книгозбірні. Окреслено головні напрямки діяльності бібліотеки за останнє десятиріччя].
167. Айвазян, О.Б. Наукова бібліотека у системі класичного університету / О. Б. Айвазян // Матеріально-технічна база в освітній діяльності. – 2012. – С.49-64. – [Історія створення наукової бібліотеки. Діяльність НБ в сучасних умовах: ресурсна база та інформаційні технології, обслуговування користувачів, інформаційно-бібліографічна та проектна діяльність].
166. Айвазян, О.Б. Обслуговування користувачів: нові підходи / О. Б. Айвазян // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.118-122. – [Охарактеризована структурна обслуговування та її трансформація, проаналізована динаміка зростання показників кількості користувачів і документовидачі в НБ ХНУ].
165. Айвазян, О.Б. Перші роки в історії наукової бібліотеки Хмельницького національного університету у фактах та документах (1962 – 1982 рр.) / О. Б. Айвазян, Т. К. Онищук // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.25-42. – [Досліджується історія бібліотеки університету за період з 1962 по 1982 рр. на основі архівних матеріалів. Подана коротка історична довідка про Хмельниччину того часу].
164. Айвазян, О. Б. Просвітницька робота бібліотек вищих навчальних закладів як засіб формування моральних цінностей студентів / О. Айвазян, С. Майструк // Освіта перед викликами та загрозами сучасності / за ред. проф. Н. Лисенко. – Beroun : Machart s.r.o., 2012. – С. 160–163.
163. Айвазян, О.Б. Якість – невід’ємна складова роботи сучасної бібліотеки / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – №14 : Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.6-17. – [Основні принципи системи менеджмента якості в бібліотеці вишу. Оцінка ефективності роботи книгозбірні].
162. Беймук, Н.З. Мотиви та фактори, що впливають на читання української художньої літератури (за результатами опитування) / Н. З. Беймук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – №13 : Проблеми читання художньої літератури та її популяризація у бібліотеці вишу. – С.22-30. – [Результати соціологічного опитування "Мотиви та фактори, що впливають на читання української художньої літератури", яке проведене з метою популяризації української художньої літератури, вивчення інтересів користувачів, одержання "портрета" сучасного читача української художньої літератури в НБ ХНУ]
161. Беймук, Н.З. Художня література як засіб індивідуальної роботи з користувачами / Н. З. Беймук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – №13 : Проблеми читання художньої літератури та її популяризація у бібліотеці вишу. – С.12-21. – [Досвід роботи сектора абонементу старших курсів, наукової та художньої літератури НБ ХНУ з користувачами бібліотеки для популяризації художньої літератури].
160. Бичко, О.М.  Створення електронної бібліографічної продукції та її використання у довідково-бібліографічному обслуговуванні наукової бібліотеки / О. М. Бичко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.194-202. – [Розглянуті питання створення електронної бібліографії для підвищення якості обслуговування користувачів. Особливу увагу приділено проблемі бібліографування результатів наукової та педагогічної діяльності професорсько-викладацького складу університету. Висвітлюються проблеми використання гіпертекстових технологій у підготовці електронних бібліографічних посібників]
159. Великосельська, О.М. Застосування концепції менеджменту якості в управлінні університетською бібліотекою / О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – №14 : Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.17-26. – [Висвітлено проблеми якості продуктів і послуг, які надають бібліотеки. Обгрунтовано необхідність впровадження менеджменту якості в університетські книгозбірні].
158. Великосельська, О.М.  Інноваційні процеси та система якості у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / О. М. Великосельська // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.50-55. – [Висвітлюються питання впровадження інформаційних технологій в НБ ХНУ та їх вплив на підвищення якості обслуговування читачів, удосконалення віртуального середовища для користувачів, надання доступу до світових інформаційних джерел, розширення асортименту додаткових послуг]
157. Великосельська, О.М. Наукова бібліотека Хмельницького національного університету: від витоків до сьогодення / О. М. Великосельська // Бібліотечний форум України. – 2012. – №3. – С.44-46. – [Історія заснування НБ ХНУ. Шляхи розвитку та сучасний стан бібліотеки].
156. Великосельська, О.М. Проектна діяльність – важлива складова розвитку наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / О. М. Великосельська // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.139-156. – [Аналіз діяльності найбільш вдалих проектів, які розроблені та діють в НБ ХНУ в останні роки].
155. Глухенька, В.О.  Комплексні інформаційні рішення у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / В. О. Глухенька // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.17-21. – [Висвітлені основні напрями стратегії розвитку інформаційної системи в науковій бібліотеці  ХНУ та представлено віртуальну систему обслуговування користувачів]
154. Глухенька, В.О. Розвиток інформаційних технологій у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / В. О. Глухенька // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.123-126. – [Виділено основні етапи впровадження новітніх інформаційних технологій в роботу НБ ХНУ. Подана їх детальна характеристика].
153. Глухенька, В.О. Сучасний стан використання новітніх інформаційних технологій у науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / В. О. Глухенька // Комп’ютеризація освітньої діяльності. – 2012. – С.108-114. – [Історія створення та сучасний стан в НБ ХНУ автоматизованої бібліотечно-інформаційної системи (АБІС), використання електронних та інтернет-ресурсів в інформаційно-бібліотечному обслуговуванні, формування та діяльність електронної бібліотеки].
152. Драчук, Р.В.  Збереження документів на традиційних носіях у НБ ХНУ / Р. В. Драчук // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.239-243. – [Збереження бібліотечних фондів у НБ ХНУ. Висвітлюється питання створення раціональної системи захисту та зберігання фонду та оптимального режиму його використання. Визначено напрями роботи зі збереження документів на традиційних (паперових) носіях]
151. Драчук, Р.В. Ресурсна база наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / Р. В. Драчук // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.114-118. – [Склад та функціонування ресурсної бази НБ ХНУ].
150. Іщенко, Л.І. Книга на тлі доби / Л. І. Іщенко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – №13 : Проблеми читання художньої літератури та її популяризація у бібліотеці вишу. – С.6-11. – [Показана роль книги в житті людини. Розкрита діяльність сектора просвітницької роботи НБ ХНУ щодо пропоганди книги та читання серед студентської молоді, виховання культури читання].
149. Іщенко, Л.І.  Просвітницька робота: час пошуку триває / Л. І. Іщенко // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.236-239. – [Розповідається про сучасний стан та перспективи просвітницької роботи бібліотеки, яка спрямована на популяризацію книги, читання та виховання студентів ]
148. Іщенко, Л.І. Українська класика в просвітницькій роботі НБ ХНУ (з досвіду роботи НБ ХНУ) / Л. І. Іщенко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – №13 : Проблеми читання художньої літератури та її популяризація у бібліотеці вишу. – С.31-38. – [Досвід сектора просвітницької роботи НБ ХНУ з популяризації читання за допомогою української класики].
147. Іщенко, Л.І. Щирість спілкування – запорука успіху масових заходів / Л. І. Іщенко // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.156-161. – [Висвітлено пріоритетні напрямки просвітницької роботи НБ ХНУ].
146. Майструк, С.В.  Зберегти дивосвіт Землі / С. В. Майструк, Т. Г. Панасюк // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.251-255. – [Висвітлено зміст екологічної освіти, як важливого елемента загальної екологічної підготовки майбутніх фахівців. Розкрита роль екологічного проекту " Майбутнє планети – в наших руках" у вихованні духовності – головного принципу відносин природи та людини. Акцентовано увагу на масових заходах та їх значенні в формуванні нового екологічного мислення]
145. Макутра, В.О.  Дарчі видання як джерело поповнення фонду наукової бібліотеки Хмельницького національного університету / В. О. Макутра, В. В. Фоміних // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.232-236. – [Розглядаються сучасні тенденції дарування книг, критерії та вимоги щодо дарчих видань. акцентується увага на важливості проведення акції "Подаруй бібліотеці сучасну книгу", також відмічені активні дарувальники наукової бібліотеки ХНУ]
144. Марчак, Т.Ф.  Інформаційні технології в обслуговуванні читачів: досягнення та перспективи / Т. Ф. Марчак, Т. Б. Мельник // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.115-120. – [Висвітлюється питання впровадження новітніх інформаційних технологій в обслуговування користувачів наукової бібліотеки Хмельницького національного університету. Показаний досвід переходу на автоматизоване обслугвоування читачів, етапи переходу, ретроконверсія фонду, переваги автоматизованого обслуговування для читачів і бібліотекарів]
143. Марчак, Т.Ф.  Найстаріший, але вічно молодий / Т. Ф. Марчак // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.255-259. – [Охарактеризовано роботу одного із найстаріших відділів НБ ХНУ – абонементу за останні 10 років. Автор ділиться досвідом про перехід на новітню технологію обслуговування читачів та розкриває переваги автоматизованого обслуговування як для читачів так і для бібліотекарів; розповідає про впровадження нових форм та методів роботи зі студентами, співпрацю з деканатами, студентською радою та про відданих цій професії людей]
142. Мацей, О.О. Показники ефективності роботи бібліотек. Система міжнародних стандартів якості у бібліотечному застосуванні / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – №14 : Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.26-44. – [Висвітлена проблема контролю якості обслуговування в бібліотеках. Коротка характеристика стандартів ІСО та системи управління якістю. Визначені основні показники ефективності роботи].
141. Мацей, О.О.  Методичне забезпечення діяльності наукової бібліотеки Хмельницького національного університету: нові підходи / О. О. Мацей // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.143-149. – [Визначені пріоритетні напрямки діяльності науково-методичного відділу НБ ХНУ. Розкрито значення формування фонду та довідкового апарату; аналізування діяльності бібліотеки та її підрозділів; проведення соціологічних досліджень; підвищення кваліфікації працівників в роботі бібліотеки. Висвітлюються питання впровадження новітніх технологій у роботу відділу та діяльність книгозбірні як методичного центру бібліотек ВЗО області]
140. Мацей, О.О. Трансформація методичної діяльності відповідно до вимог часу / О. О. Мацей // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.162-171. – [Історія створення методичного відділу у НБ ХНУ. Основні напрямки методичної роботи та їх трансформація відповідно до змін, які відбуваються у суспільстві].
139. Онищук, Т.К. Перший завідувач бібліотекою / Т. К. Онищук // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.79-81. – [Про першу завідувачку бібліотеки – Степанець Катерину Степанівну].
138. Петрицька, В.М. Комфортність обслуговування користувачів в НБ ХНУ (підсумки анкетного опитування) / В. М. Петрицька // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – №14 : Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.54-65. – [Підсумки анкетного опитування “Комфортність обслуговування користувачів”, проведеного в науковій бібліотеці ХНУ].
137. Петрицька, В.М. Невичерпне джерело знань університету. Сторінки спогадів і роздумів директора НБ ХНУ (1984 – 2005 рр.) / В. М. Петрицька // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.42-76. – [Історія розвитку та становлення НБ ХНУ у спогадах тодішнього директора Петрицької В.М.].
136. Таланчук, О.Б.  Електронна бібліотека – потреба часу / О. Б. Таланчук // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.90-96. – [Розглядаються завдання елетронних бібліотек на сучасному етапі та переваги використання сучасних технологій при формування фонду електронної бібліотеки. Описані особливості обслуговування користувачів електронними документами. Наведені шляхи та джерела комплектування фонду електронної бібліотеки ХНУ]
135. Фоміних, В.В.  Комплектування фонду наукової бібліотеки ВНЗ на сучасному етапі – мистецтво чи наука? / В. В. Фоміних // Бібліотека та сучасні тенденції в інформаційному забезпеченні освітньої, науково-дослідної та інноваційної діяльності вищих навчальних закладів. – 2012. – С.226-231. – [Розглядається сучасний стан комплектування фондів бібліотек ВНЗ. Відмічено позитивний вплив автоматизованих технологій на процеси комплектування фондів, обробки книг та ведення облікових, фінансових документів. Приділяється увага проблемам книгозабезпеченості навчального процесу ВНЗ]
134. Фоміних, В.В. Організація служби електронного замовлення та ЕДД у бібліотеці ВНЗ як складова комфортного обслуговування / В. В. Фоміних // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2012. – №14 : Якість та комфортність обслуговування в бібліотеках вищих закладів освіти. – С.45-54. – [Трансформація роботи МБА. Запровадження в діяльність бібліотек служби ЕДД].
133. Шекенева, В.І. Від інформаційної культури до якості освіти: бібліографія в сучасних умовах розвитку університету / В. І. Шекенева, О. М. Бичко // Бібліотека університету : витоки та сучасність. – 2012. – С.127-139. – [Етапи розвитку бібліографічної діяльності в бібліотеці. Бібліографи книгозбірні, їх внесок у розвиток інформаційно-бібліографічного обслуговування. Сучасний етап розвитку бібліографії в умовах реформування вищої освіти].
  2011
132. Айвазян, О. Б. Бібліотеки закладів Міністерства народної освіти в Подільській губернії на початку ХХ століття / О. Б. Айвазян, В. С. Прокопчук // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту ім. І. Огієнка : зб. за підсумками звіт. наук. конф. викл., докторантів і асп., 16-17 берез. 2011 р. – Кам’янець-Подільський, 2011. – Вип. 10, т. 1. – С. 4–6.
131. Айвазян, О.Б. Хмельницьке методичне об’єднання бібліотек вищих навчальних закладів – реалії та перспективи / О. Б. Айвазян // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – №12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. – С.6-11. – [Підсумок голови обласного методичного об’єднання діяльності бібліотек ВЗО Хмельниччини за окремими напрямками. Накреслено перспективи розвитку бібліотек]
130. Айвазян О.Б. Управління бібліотекою ВНЗ в ринкових умовах [Електронний ресурс] / О.Б.Айвазян. – Режим доступу : http://library.univ.kiev.ua/ukr/for_lib/konf-2011t/103.pdf . – Назва з екрана.
129. Бичко, О.М. Інформаційна культура та її виховання (з досвіду університетських бібліотек) / О. М. Бичко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – №11 : Інформаційне суспільство. Формування інформаційної культури. – С.29-37. – [Розглядається поняття "інформаційна культура". Проблеми виховання інформаційної культури в користувачів вітчизняних за зарубіжних бібліотек].
128. Великосельська, О.М. Наукова бібліотека в інформаційному суспільстві / О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – №11 : Інформаційне суспільство. Формування інформаційної культури. – С.13-23. – [На прикладі наукової бібліотеки Хмельницького національного університету показана діяльність бібліотек в інформаційному суспільстві (виховання інформаційної культури, створення інформаційних ресурсів і забезпечення доступу до них та ін.)].
127. Луцюк, С.В. Систематизація та індексування документів – важливі етапи наукової обробки документів / С. В. Луцюк // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – №12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. – С.48-55. – [Процес наукової обробки документів в НБ ХНУ. Класифікація літератури відповідно до таблиць УДК].
126. Мартинюк, С.Б. Автоматизована база даних навчальних дисциплін НБ ХНУ – основа інформаційного забезпечення навчального процесу ВНЗ (з досвіду роботи НБ ХНУ) / С. Б. Мартинюк // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – №12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. – С.74-81. – [Робота з БД “Книгозабезпеченість навчального процесу ХНУ”].
125. Мацей, О.О. Інформаційна культура працівника бібліотеки вищої школи в системі безперервної освіти (на прикладі НБ ХНУ) / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – №11 : Інформаційне суспільство. Формування інформаційної культури. – С.24-28. – [Виховання інформаційної культури та підвищення фахового рівня працівників бібліотек, зокрема, НБ ХНУ].
124. Панасюк, Т.Г. Екологічна освіта та екологічне виховання в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету / Т. Г. Панасюк // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі. – 2011. – С.249-257. – [Досвід роботи НБ ХНУ по екологічній освіті та екологічному вихованню молоді: формування інформаційних ресурсів екологічної тематики, віртуальна довідка, діяльність в рамках проекту “Майбутнє планети – в наших руках”, комплексні заходи з пропаганди екологічних знань та ін.].
123. Таланчук, О.Б. Особливості формування бази даних “Електронна бібліотека” в книгозбірнях ВНЗ України / О. Б. Таланчук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – №12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. – С.30-38. – [Формування фонду електронних документів в бібліотеках вищих закладів освіти та в НБ ХНУ, зокрема. Правове й технічне забезпечення електронних бібліотек].
122. Фоміних, В.В. Корпоративність – універсальний механізм міжбібліотечної взаємопраці ВНЗ / В. В. Фоміних // Сучасна бібліотека в інноваційному освітньому просторі. – 2011. – С.74-84. – [Визначена мета створення корпоративних систем. На прикладі наукової бібліотеки Хмельницького національного університету показано корпоративну співпрацю бібліотек вищих навчальних закладів].
121. Фоміних, В.В. Проблеми формування фондів бібліотек вищих навчальних закладів на сучасному етапі / В. В. Фоміних // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – №12 : Комплектування бібліотечних фондів ВНЗ – сучасні технології та вимоги часу. – С.68-74. – [Проблеми формування фондів бібліотек ВНЗ та НБ ХНУ, зокрема. Автоматизація процесів обробки та обліку документів; робота з програмним продуктом “УФД. Бібліотека”; БД “Електронний каталог”].
120. Чорна, Л.П. Інтернет: інформаційна культура користувача / Л. П. Чорна // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький : ХНУ, 2011. – №11 : Інформаційне суспільство. Формування інформаційної культури. – С.6-13. – [Трактування поняття “інформаційна культура”. Виховання інформаційної культури та інтернет культури у користувача бібліотеки].
  2010
119. Айвазян, О. Б. Бібліотеки освітянських закладів Подільського єпархіального відомства другої половини ХІХ – початку ХХ століття / О. Б. Айвазян // Бібліотекознавство. Книгознавство. Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету :Аксіома. – 2010. – Вип.2. – С.123-136. – [Заснування та розвиток бібліотек шкіл та інших навчальних закладів, підпорядкованих Подільському єпархіальному відомство у другій половині ХІХ – на початку ХХ століття]
118. Айвазян, О. Б. Бібліотеки Подільської єпархії наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. [Текст] / О. Б. Айвазян // Освіта, наука і культура на Поділлі : зб. наук. пр. – Кам’янець-Подільський : Оіюм, 2010. – Т. 16. – С. 51-63.
117. Айвазян, О.Б. Сприяння освітньому та виховному процесам, як домінуюча функція бібліотек ВНЗ / О. Б. Айвазян // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.3-8. – [Огляд діяльності бібліотек ВЗО Хмельницького методичного об’єднання (матеріально-технічна база, фонди, фінансування). Запровадження автоматизації у бібліотеках з метою покращення інформаційного забезпечення освітніх процесів та обслуговування користувачів].
116. Айвазян О.Б. Стан, перспективи розвитку інноваційних процесів в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету та їх вплив на формування інформаційного середовища університету / О.Б. Айвазян, О.М. Великосельська // Деятельность библиотек высших учебных заведений в свете модернизации высшего образования: Материалы науч.-практ.конф., г. Севастополь, 25-26 ноября 2010г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ. – С.70-75.
115. Айвазян, О.Б.  Управління інноваційними процесами в НБ ХНУ: пошук і розробка нових моделей розвитку / О. Б. Айвазян, О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №10 : Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – С.32-51. – [Інновації бібліотеки в обслуговувані читачів, створені електронних ресурсів та баз даних, довідково-бібліографічному обслуговувані, веб-сайт бібліотеки, просвітницька робота, проектна, науково-видавнича діяльність, робота з кадрами].
114. Бичко, О.М. Шляхи використання електронних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні НБ ХНУ / О. М. Бичко // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.8-16. – [Досвід роботи інформаційно-бібліографічного відділу НБ ХНУ в обслуговуванні користувачів в умовах автоматизації (веб-сайт, БД, віртуальна довідкова служба, створення бібліографічних покажчиків, автоматизований облік ДБО та ін.)].
113. Бичко О.М.Шляхи використання електронних ресурсів у довідково-бібліографічному обслуговуванні НБ ХНУ [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua/files/Bichko.pdf – Назва з екрана.
112. Великосельська, О.М.  Інноваційна діяльність бібліотек: теоретичні аспекти та проблеми / О. М. Великосельська //Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №10 : Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – С.6-14. – [Теоретичні аспекти інноваційної діяльності бібліотек. Технологічні та управлінські бібліотечні інновації. Мотиви для запровадження інновацій. Визначені основні етапи інноваційного процесу].
111. Великосельська, О.М. Проектна діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету як фактор формування творчого потенціалу студентів / О. М. Великосельська // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.21-29. – [Проектна діяльність НБ ХНУ (досвід роботи)].
110. Великосельська О.М. Проектна діяльність наукової бібліотеки Хмельницького національного університету як фактор формування творчого потенціалу студентів / О.М. Великосельська // Деятельность библиотек высших учебных заведений в свете модернизации высшего образования: Материалы науч.-практ.конф., г. Севастополь, 25-26 ноября 2010г. – Севастополь: Изд-во СевНТУ. -С.94-100.
109. Великосельська, О.М. Психологічні особливості індивідуального спілкування в бібліотеці / О. М. Великосельська // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №9. – С.21-30. – [Висвітлені проблеми бібліотечного спілкування, визначені особливості індивідуального спілкування в книгозбірні та психологія читача і бібліотекаря].
108. Драчук, Р.В. Наукова бібліотека ХНУ як осередок культурного і духовного розвитку молоді / Р. В. Драчук // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.39-42. – [Просвітницькі заходи НБ ХНУ, діяльність літературної вітальні та “Клубу цікавих зустрічей”].
107. Іщенко, Л.І. Плекаємо особистість за допомогою української класики : З досвіду роботи просвітницького сектора НБ ХНУ / Л. І. Іщенко // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.47-55. – [Масові заходи, проведені НБ ХНУ з популяризації читання. Досвід роботи та рекомендації].
106. Іщенко, Л.І. На допомогу виступаючому. Деякі нотатки щодо підготовки виступу / Л. І. Іщенко // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №9. – С.6-11. – [Практичні поради щодо підготовки публічного виступу: ретельна підготовка виступу, подолання страху перед аудиторією, тон виступу та ін.].
105. Майструк, С.В. Як потрібно готуватися до виступу і як потрібно виступати (теоретичні поради) / С. В. Майструк // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №9. – С.11-20. – [Теоретичні поради як добре підготувати виступ, навчитись правильно та гарно говорити. Визначені показники вдалої побудови виступу].
104. Макутра, В.О. Традиційні напрямки та сучасні пріоритети формування фонду наукової літератури та його використання / В. О. Макутра // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.56-59. – [Комплектування фонду НБ ХНУ, середній показник комплектування, книговидача та книгозабезпеченість].
103. Марчак, Т.Ф. Збереження бібліотечно-інформаційних ресурсів – місія бібліотек XXI століття / Т. Ф. Марчак // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.63-65. – [Попередження заборгованості в бібліотеці, робота з наявними боржниками по поверненю книг у бібліотеку].
102. Мацей, О.О. Мовний етикет та оформлення ділових паперів / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №9. – С.45-53. – [Викладені правила мовного етикету. Культура мовлення бібліотекаря: привітання, подяка, спілкування підлеглого та керівника, телефона розмова, означення часу. Вимоги до оформлення ділових паперів: поля документу, основні реквізити (дата, підпис), нумерація сторінок та ін.].
101. Мацей, О.О.  Нові бібліотечні послуги та сервісні інновації: пошук можливостей (за результатами анкетного опитування працівників бібліотек методичного об’єднання "Готовність бібліотекарів до змін та оцінка стану інноваційної діяльності бібліотеки") / О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №10 : Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – С.65-80. – [Результати соціологічного дослідження, проведеного серед працівників бібліотек вищих закладів освіти Хмельницького обласного методичного об’єднання "Готовність бібліотекарів до змін та оцінка стану інноваційної діяльності бібліотеки"].
100. Мацей, О.О. Шляхи підвищення іміджу університетської бібліотеки в сучасних умовах : З досвіду НБ ХНУ / О. О. Мацей // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.65-71. – [Досвід формування позитивного іміджу бібліотеки ВНЗ (ХНУ): напрямки створення позитивного іміджу, формування іміджевої політики навчального закладу та бібліотеки, реклама, підвищення кваліфікації працівників, корпоративна діяльність, культурно-просвітницька робота].
99. Мацей О.О. Шляхи підвищення іміджу університетської бібліотеки в сучасних умовах [Електронний ресурс]. –  Режим доступу : http://lib.nuos.edu.ua/files/Matsey.pdf – Назва з екрана
98. Петрицька, В. М. Інноваційна місія наукової бібліотеки в інформаційній інфраструктурі ХНУ та обслуговування науковців інформаційними ресурсами / В. М. Петрицька // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук :ХНУ. – 2009. – Вип.5. – С.168-172. – [Розглядається стан розвитку інноваційної діяльності НБ ХНУ. Дана характеристика її ресурсів на web-сайті – ЕК, ЕБ, БД та Інтернету. Надається інформація про доступ до світових та національних ресурсів. Розкрито форми і методи забезпечення користувачів науковою інформацією]
97. Петрицька, В. Комфортність обслуговування очима користувачів / В. Петрицька // Бібліотечний форум України. – 2010. – №1. – С.32-36. – [З метою вдосконалення інформаційно-бібліотечних технологій та потреб студентів, викладачів, науковців, виявлення перспективних напрямків обслуговування користувачів у НБ Хмельницького національного університету проводяться соціологічні дослідження, висновки яких представлені в статті].
96. Петрицька, В.М. Місія освіти XXI століття та роль бібліотеки університету у вихованні духовно багатої особистості / В. М. Петрицька // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.84-89. – [Діяльність бібліотек вищої школи в рамках програми ЮНЕСКО “Інформація для всіх”].
95. Петрицька, В.М.  Управлінська культура керівника бібліотеки ВНЗ / В. М. Петрицька // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №9. – С.36-44. – [Визначені якості (організаторські, професійні, творчі, педагогічні, морально-етичні, суспільно-політичні), кваліфікаційні характеристики, якими повинен володіти керівник. Висвітлені основні вимоги до керівника бібліотеки].
94. Таланчук, О.Б. Роль електронних бібліотек у формуванні інформаційно-освітнього простору університету / О. Б. Таланчук // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.118-128. – [Автоматизація бібліотек. Створення та розвиток електронних бібліотек, нормативні акти, що стосуються комплектування бібліотек електронними ресурсами, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій].
93. Фоміних, В.В. Корпоративна діяльність бібліотек ВНЗ / В. В. Фоміних // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.137-143. – [Що таке корпоративна каталогізація, визначені переваги використання можливостей корпоративної каталогізації. Корпоративна діяльність НБ ХНУ].
92. Чабан, К.А.  Психологічні та професійні особливості роботи в жіночому колективі / К. А. Чабан, О. О. Мацей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №9. – С.59-70. – [Психофізіологічні, інтелектуальні, моральні особливості жіночого колективу. Характеристика керівника-жінки ("залізної леді", "старшої сестри"). Поради щодо вибору одягу жінки-керівника та жінки бібліотекаря].
91. Чорна, Л.П.  Модель спеціаліста бібліотеки ВНЗ / Л. П. Чорна // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №9. – С.54-59. – [Визначені головні компоненти моделі спеціаліста бібліотеки ВНЗ].
90. Шинкарук, В.Ю.  Як запобігти конфлікту в бібліотеці / В. Ю. Шинкарук // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2010. – №9. – С.31-35. – [Визначено складові культури безконфліктного спілкування в бібліотеці].
89. Яковлєва, Л.В. Збереження фондів у бібліотеках ВНЗ: традиції та нові підходи / Л. В. Яковлєва // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини. – 2009. – С.155-159. – [Досвід роботи з організації збереження книжкових фондів у науковій бібліотеці ХНУ].
  2009
88. Бичко О.М.  Особливості друкованої бібліотечної реклами// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2009.- С.17-26.- [Розкриті функції та можливості друкованої реклами в бібліотеці].
87. Великосельська О.М.  Бібліотека і реклама. Особливості книжкових виставок. Стендова презентація// Бібліотека в освітньому просторі.- 2009.- С.27-34.- [Визначені основні цілі бібліотечної реклами, роль виставок в бібліотечній діяльності].
86. Мацей О.О.  Особливості складання рекламних текстів// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2009.- С.34-41.- [Методичні поради щодо складання рекламних текстів. Вказані вимоги до рекламного тексту].
85. Мацей О.О.  Художньо-графічні і кольорові компоненти рекламних повідомлень// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2009.- С.41-45.- [Роль зображень у друкованій рекламі бібліотеки. Поради щодо підбору та використання кольорової гами в оформленні рекламної продукції].
84. Петрицька В.М.  Web-сайт бібліотеки як засіб реклами і можливостей // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2009.- С.46-56.- [Розкрита роль Web-сайту бібліотеки в рекламі послуг та ресурсів].
83. Фоміних В.В.  Мистецтво створення презентацій// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2009.- С.9-16.- [Рекомендації та поради щодо створення презентацій в бібліотеці. ].
  2008
82. Айвазян О.Б. Університетська книгозбірня як частина єдиного освітнього простору в історичній перспективі// Наукові праці Кам’янець-Подільського національного університету.- 2008.- Вип.1.- С.271-273
81. Айвазян О.Б.  Бібліотеки вищої школи Хмельницького методичного об’єднання: нові технології та можливості обслуговування користувачів// Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства.- 2008.- С.1-6.- [Огляд діяльності бібліотек: обслуговування, впровадження новітніх технологій,  досвід роботи з кадрами, запровадження передового досвіду, проведення наукових досліджень].
80. Айвазян О.
Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці// Вища школа.- 2008.- №5.- С. 48-52.
79. Інформатизація навчальної й управлінської діяльності в Хмельницькому національному університеті [Текст] / С. Костогриз, М. Мазур, О. Мясіщев, С. Ковальчук, О. Айвазян // Наукові записки ТНПУ ім. В. Гнатюка. Сер. Педагогіка. – 2008. – № 8. – С. 125-134.
78. Бичко О.М.  Віртуальне довідково-бібліографічне обслуговування користувачів НБ ХНУ: здобутки та перспективи// Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства.- 2008.- С.46-51.- [Робота віртуальної довідки в НБ ХНУ].
77. Бичко О.М.  Формування інформаційної культури користувачів/ О.М.Бичко, І.В.Бекас// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2008.- №5.- С.28-38.- [Процес формування інформаційної культури користувачів НБ ХНУ. ].
76. Глухенька В.О. Організація електронних ресурсів бібліотек вищих навчальних закладів в сучасному інформаційному середовищі на прикладах представлення інформації в мережі інтернет// Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства.- 2008.- С.17-21.- [Аналіз інформації, представленої на Web-сайтах 30 бібліотек університетів України].
75. Іщенко Л.І.  Матеріали до проведення літературознавчої години "Василь Стус. Розплата за талант": 6 січня 2008 р. – 70 років від дня народження В.С.Стуса (1938 – 1985), українського поета і перекладача, правозахисника// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2008.- №6.- С.58-70
74. Лєдєньова Н.Д.  Виховна та просвітницька діяльність бібліотеки вищих навчальних закладів (на прикладі роботи бібліотеки ХНУ)// Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства.- 2008.- С.51-58
73. Леденева Н.Д.     Концептуальні засади просвітницької роботи наукової бібліотеки ХНУ// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2008.- №6.- С.15-20.- [Основні теоретико-педагогічні засади виховної та просвітницької роботи зі студентами ХНУ. Визначені мета, завдання і принципи просвітницької роботи]
72. Марчак Т.Ф.  Автоматизована книговидача на абонементі// Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства.- 2008.- С.42-45.- [Ретроконверсія фонду, перехід на електронну форму обслуговування в НБ ХНУ].
71. Мацей О.О.  Віртуальна виставка – нова послуга бібліотеки// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2008.- №6.- С.21-25.- [Конкретні практичні рекомендації по організації віртуальних виставок].
70. Мацей О.О.  Методична робота як управління змінами в бібліотеці (на прикладі НБ ХНУ)// Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства.- 2008.- С.22-28.- [Методична робота в сучасних умовах: напрямки методичної діяльності НБ ХНУ].
69. Панасюк Т.Г.  Бібліотека ВНЗ в системі екологічної інформації та культури// Бібліотека в освітньому просторі.- 2008.- №5.- С.39-45.- [Формування інформаційних ресурсів з екології, роль НБ ХНУ в екологічній освіті.].
68. Петрицька В.М.  Інформаційне забезпечення наукової діяльності університету// Бібліотека в освітньому просторі.- 2008.- №5.- С.13-19.- [Обмін інформацією між ученими ВНЗ та бібліотекою (на прикладі НБ ХНУ)].
67. Петрицька В.М.  Web-сайт як інструмент бібліотечно-інформаційного обслуговування НБ ХНУ в умовах запровадження новітніх інформаційних технологій// Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства.- 2008.- С.30-35.- [Web-сайт НБ ХНУ. Характеристика основних розділів, аналіз наповнення інформацією ].
66. Таланчук О.Б.  Електронні бібліотеки вищих навчальних закладів: проблеми та перспективи розвитку// Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства.- 2008.- С.35-42.- [Перші електронні бібліотеки, їх виникнення. Визначено цілі електронної бібліотеки, пошук інформації в ЕБ, фонд електронних документів].
65. Фоміних В.В.  Організація служби електронного замовлення та електронної доставки документа у бібліотеці вищого навчального закладу// Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства.- 2008.- С.21-22.- [Аспекти застосування авторського права при функціонуванні МБА та електронної доставки документів (ЕДД); проблеми МБА та ЕДД при використанні комп’ютерних технологій ].
64. Шекенева В.І.  Система інформування професорсько-викладацького складу Хмельницького національного університету/ В.І.Шекенева, В.В.Іваненкова// Бібліотека в освітньому просторі.- 2008.- №5.- С.20-27.- [Види бібліографічного інформування, автоматизація бібліографічної діяльності, інформаційне обслуговування фахівців ХНУ.]
  2007
63. Айвазян О.Б. Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького націнального університету/ О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька. В.М. Петрицька // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : Інформ. зб. / За ред С.Г. Костогриза. – Хмельницький , ХНУ, 2007. – С. 22-31
62. Айвазян О.Б. Бібліотеки вищих навчальних закладів Польщі на шляху інтеграції в світовий простір: враження від стажування // Бібліотека в освітньому просторі: Інформ. бюл.- Хмельницький, 2007.- № 4.- С.35-38
61. Айвазян О.Б. Розвиток університетського бібліотечно-інформаційного комплексу на основі сучасних інформаційних технологій (до 45-річчного ювілею НБ Хмельницького національного університету) / О.Б. Айвазян, В.О. Глухенька // Электронные ресурсы для науки и образования. – 2007. – С. 121-128
60. Айвазян О.Б. Сучасне та майбутнє в тенденціях використання інформаційних технологій в бібліотечній практиці// Бібліотека вищого навчального закладу – ключова ланка інформаційного забезпечення навчального процесу на сучасному етапі: Збірник матеріалів наради директорів бібліотек ІІІ – IV рівнів акредитації, м. Дніпропетровськ, 12-13 лютого 2007 р.- Дніпропетровськ: Вид-во ДНУ, 2007.- С.59-61
59. Василишина В.О. Сучасними методами бібліотечної роботи формуємо у студентів потяг до інновацій // Бібліотечна планета. – 2007. – №3. С. 1517
58. Глухенька В.О. Інформаційна система бібліотечно-бібліографічного обслуговування бібліотеки Хмельницького національного університету // Бібліотека в освітньому просторі: Інформ. бюл.- Хмельницький, 2007.- № 4.- С. 20-25
57. Глухенька В.О.
Організація та управління повнотекстовими базами даних бібліотек в сучасному інформаційному середовищі// Бібліотеки для юнацтва в демократичному суспільстві: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-19 жовтня 2007 року м. Хмельницький.- Хмельницький: Міністерство культури і туризму України, 2007.- С.28-31
56. Петрицька В.М. Роль наукових досліджень в управлінні інноваційними процесами в бібліотеках// Бібліотечний форум України.- 2007.- №4.- С.2-5
55. Чабан К.А. Діяльність бібліотек вищих навчальних закладів Хмельницького обласного методичного об’єднання: здобутки та перспективи (Огляд за результатами планово-звітної документації) // Бібліотека в освітньому просторі: Інформ. бюл.- Хмельницький, 2007.- № 4.- С.4-13
  2006
54. Айвазян О.Б.Інформатизація бібліотеки університету – засіб підвищення якості освіти // Бібліотеки регіону у формуванні інтелектуального інформаційного простору : матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф., 26 верес. 2006 р. – Хмельницький, 2006. – С. 35-43.
53. Макутра В.О. Автоматизований облік книгозабезпеченості навчальних дисциплін в бібліотеці ХНУ/ В.О.Макутра, С.Б.Мартинюк// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2006.- №3.- С.71-74
52. Сергеєва Л.О. Лінгвістичні проблеми забезпечення функціонування електронного каталогу в бібліотеці = Досвід створення предметного рубрикатора// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2006.- №3.- С.64-71
51. Петрицька В.М. Бібліотека Хмельницького національного університету: здобутки, проблеми, перспективи// Бібліотечний форум України.- 2006.- №1.- С.29-33
50. Чабан К.А. Реклама каталогів: наочні та друковані форми// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2006.- №3.- С.75-81
49. Чабан К.А. Рекаталогізація: технологія і організація проведення в бібліотеці ХНУ// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2006.- №3.- С.58-63
  2005
48. Айвазян О.Б. Беззаписна форма видачі документів на навчальних абонементах та в читальних залах// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2005.- №2.- С.41-43
47. Айвазян О.Б. Гуманітарна роль бібліотеки в системі особистісно-орієнтованої освіти/ О.Б.Айвазян, Л.І.Іщенко// Бібліотека як міжнаціональний центр духовного надбання : матеріали обл. міжвід. наук.-практ. конф., 27 квіт. 2005 р. – Хмельницький, 2005. – С. 69-73.
46. Глухенька В.О. Автоматизація бібліотеки: з чого починати// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2005.- №1.- С.32-37
45. Глухенька В.О. Електронна бібліотека Хмельницького національного університету – технологічні аспекти створення та використання // Інформаційні ресурси: Створення, використання, доступ: Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції "Informatio – 2005".- К., 2005.- С.22-26.
44. Глухенька В.О. Електронна бібліотека Хмельницького національного університету – технологічні аспекти створення та використання // Бібліотечний форум України. – 2005.- №3.- С.32-33.
43. Марчак Т.Ф. Збереження фонду: людський фактор: З досвіду роботи відділу навчальних абонементів бібліотеки ХНУ по роботі з боржниками// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2005.- №1.- С.28-31
42. Марчак Т.Ф. Культура спілкування і мовний етикет// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2005.- №2.- С.20-29
41. Міль Л.І. Типи поведінки бібліотекарів та читачів. Бібліотекарі "корисні та шкідливі"// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2005.- №2.- С.30-40
40. Сергеєва Л.О. Досвід створення предметного рубрикатора // Бібліотечна планета. – 2005.- №1.- С.26-29
39. Чабан К.А. Анкетування читачів – важливий фактор підвищення якості бібліотечного обслуговування// Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький: ХНУ, 2005.- №2.- С.44-46
  2004
38. Леденьова Н.Д. Микола Островський і виховання молоді//Микола Островський на сторінках історії і в нашому житті: Матеріали міжнародної науково- практичної конференції, 25 вересня 2004 р.- Хмельницький – Шепетівка, 2004.-С.98-102
37. Петрицька В.М. Використання автоматизованих технологій в системі інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки Хмельницького державного університету/ В.М.Петрицька, О.Б.Айвазян// Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини. – 2001.- С.27-30
36. Чабан К.А. Електронні інформаційні ресурси власної генерації в системі обслуговування користувачів бібліотеки Хмельницького державного університету// Інформаційні ресурси та послуги: нові види, проблеми розвитку та використання.- 2004.- С.245-252
35. Чабан К.А. Онлайновий сервіс бібліотеки Хмельницького державного університету// Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини.- 2004.- С.60-66
  2003
34. Айвазян О.Б. Роль інноваційних підходів у підвищенні кваліфікації бібліотечного персоналу// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві. – 2003.- С.86-92
33. Бичко О.М. Формування інформаційної культури користувачів в умовах автоматизації бібліотеки Технологічного університету Поділля// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві. – 2003.- С.54-59.
32. Василишина В.О. Діяльність сфери паблісіті в бібліотеці університету/ В.О.Василишина, Т.М.Чернишова// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві. – 2003.- С.92-95
31. Великосельська О.М. Інноваційні процеси в обслуговуванні читачів бібліотеки Технологічного університету Поділля в аспекті впровадження комп’ютерних технологій
30. Гаценко І.М. До питання про стан збереження фондів бібліотеки ТУП: проблеми та перспективи// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві.- 2003.- С.27-32
29. Глухенькая В.А. Организация управления информационными ресурсами вузовской библиотеки// Культура народов Причерноморья.- 2003.- №40, июнь 2003 г.- С.59-62
28. Глухенька В.О.  Предметний рубрикатор як невід’ємний елемент електронної бібліотеки// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві.- 2003.- С.19-22
27. Драчук Р.В. Місце бібліотеки в гуманізації навчання та виховному процесі вищого навчального закладу// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві.- 2003.- С.59-64
26. Нагорняк Н.П. Формування електронної ресурсної бази обслуговування користувачів бібліотеки ТУП// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві.- 2003.- С.40-42
25. Петрицька В.М. Бібліотека – соціально значущий інформаційно-культурний центр вищого навчального закладу// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві. – 2003.- С.3-10
24. Сергійчук В.І. Якість бібліотечного обслуговування очима читачів// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві.- 2003.- С.64-67
23. Тітова Т.В. Зміна технологічного середовища відділу комплектування літератури в умовах комп’ютеризації бібліотечних процесів/ Т.В.Тітова, В.О.Макутра// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві. – 2003.- С.11-15
22. Чабан К.А.Библиотечный сайт: пользовательский аспект (по результатам анализа)// Культура народов Причерноморья.- 2003.- №40, июнь 2003 г.- С.66-70
21. Чабан К.А. Дослідження бібліотечного колективу – дієвий інструмент менеджменту бібліотеки ТУП// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві.-2003.- С.75-81
20. Яковлева Л.В.Технологічні особливості процесів обробки документів при переході від ручної до автоматизованої технології// Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві. – 2003.- С.22-27
  2002
19. Айвазян О.Б. "Стан задовільний і перспективи обнадійливі…" (досвід роботи з автоматизації Бібліотеки Технологічного університету Поділля) [Електронний ресурс] / О.Б. Айвазян // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В.І.Вернадського. – 2002. – Вип. 8. – С. 281-287. – укp. http://www.nbuv.gov.ua/articles/2002/02obaszp.zip.- ( 2006-10-04)
18. Айвазян О.Б. Електронні ресурси бібліотеки Технологічного університету Поділля та інформаційна культура молоді// Чверть століття в світі юності і книги.- 2002.- Ч.2.- С.10-14
17. Айвазян О.Б. Практичний менеджмент бібліотеки Технологічного Університету Поділля// Сучасні інформаційні технології для бібліотек та менеджмент науково-освітніх мереж.- 2002.- С.14-21
16. Айвазян О.Б. Професійний успіх – якісне обслуговування/ О.Б.Айвазян, Т.К.Онищук// Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля).- 2002.- С.49-55
15. Айвазян О.Б. Становлення та розвиток фонду бібліотеки Технологічного університету Поділля// Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля).- 2002.- С.32-39
14. Глухенька В.О. Історія автоматизації бібліотеки Технологічного університету Поділля/ В.О.Глухенька, В.В.Фоміних// Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля).- 2002.- С.55-63
13. Петрицька В.М. Бібліотека в єдиному інформаційно-освітньому просторі вузу/ В.М.Петрицька, О.Б.Айвазян// Вісник Технологічного університету Поділля. Технічні науки.- 2002.- №6, Ч.1.- С. 274-277.
12. Петрицька В.М. Колективний портрет бібліотеки університету крізь призму історії// Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля).- 2002.- С.10-32
11. Чабан К.А. Бібліографія – на допомогу університету // Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля).- 2002.- С.39-48
10. Чабан К.А. Золоте ядро бібліотечного персоналу // Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля).- 2002.- С.103-107
9. Чабан К.А. Із роду бібліотечного // Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля).- 2002.- С.94-97
8. Чабан К.А. Моделі гармонійного розвитку читача: погляд з 1960-х у 2002-й // Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля).- 2002.- С.63-72
7. Чабан К.А. Система методичного забезпечення бібліотеки ТУП як фактор оптимізації обслуговування студентської молоді // Чверть століття в світі юності і книги .- 2002.- Ч.2.- С.72-79
6. Чабан К.А. Традиції та творчий пошук в роботі методистів // Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля).- 2002.- С.72-81
  2001
5. Айвазян О.Б. Впровадження нових інформаційни технологій в бібліотеці ТУП : реалії та перспективи// Бібліотеки в інформаційному суспільстві.- 2001.- С.203-207
4. Айвазян О. Бібліотека вузу на шляху перебудови: здобутки і перспективи // Професійний бібліотечний рух: назустріч змінам бібліотечно-інформаційного середовища: Зб. ст. наук.-практ. конф. / УБА, Публ. б-ка ім.. Лесі Українки м. Києва; Редкол.: В.В.Загуменна та ін. – К., 2001. – C. 50-54
3. Петрицька В.М. Використання автоматизованих технологій в системі інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки Хмельницького державного університету/ В.М.Петрицька, О.Б.Айвазян// Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини.- 2001.- С.27-30
2. Чабан К.А. Онлайновий сервіс бібліотеки Хмельницького державного університету// Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини.- 2001.- С.60-66
1. Чабан К.А. Трансформація функцій бібліотекаря в умовах автоматизації// Бібліотеки в інформаційному суспільстві. – 2001.- С.214-218