Історична довідка


   Історія Наукової бібліотеки Хмельницького національного університету нерозривно пов’язана з історією навчального закладу. Бібліотека стала одним з перших підрозділів, заснованих при загально-технічному факультеті у вересні 1962 року. Фонд налічував 1185 примірників. Сучасна НБ ХНУ розташована в окремому дев’ятиповерховому приміщенні площею 3810кв.м. В структурі бібліотеки – 5 кафедральних абонементів, 6 відділів. В бібліотеці створено комфортні умови для користувачів. До їх послуг – 3 галузевих читальних зали, 3 абонементи, МБА та ЕДД, спеціальні сектори: науково-технічної документації, літератури іноземними мовами, зал каталогів та електронної інформації. Бібліотечні фонди нараховують близько 600 тисяч документів. В бібліотеці автоматизовано основні технологічні процеси, створено систему віртуального обслуговування користувачів. Локальна мережа об’єднує 56 комп’ютерів, в основі автоматизованої системи – український програмний продукт «УФД.Бібліотека». Очолює бібліотеку відмінник освіти Айвазян О.Б. Серед відзнак бібліотеки – обласна премія ім. Мелетія Смотрицького в галузі бібліотечної роботи за вагомий внесок у розвиток та збереження науково-технічних бібліотечних ресурсів регіону, бібліографування та популяризацію наукового доробку викладачів, запровадження новітніх технологій та сприяння їх розвитку в регіоні.
   В рамках корпоративної діяльності здійснюється обмін повнотекстовими БД з бібліотеками ВНЗ України, підписано договір з Головною бібліотекою Краківської політехніки. Діяльність книгозбірні висвітлюється на сторінках періодичних видань.