Національні бібліотеки України

Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського заснована 1918 р. як Національна бібліотека Української держави в м. Києві. Сучасна назва з 1996 р. Фонд універсальний 13,5 млн. примірників.
Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого заснована 1866 р. як Київська публічна бібліотека. З 1994 р. – Національна парламентська бібліотека України. З 1957 р. – Державна республіканська бібліотека УРСР імені КПРС. Сучасна назва з 2016 р. Фонд універсальний 4 млн. примірників.
Бібліотека Верховної Ради України
Книжкова палата України (Київ)
Українська бібліотечна асоціація (Київ)
Міжнародна федерація бібліотечних асоціацій – ІФЛА
Національна бібліотека України для дітей
Національна історична бібліотека України
Одеська національна наукова бібліотека

Державні наукові та галузеві бібліотеки України

Державна наукова медична бібліотека заснована 1930 р. на базі бібліотек Київського медичного інституту та Інституту вдосконалення лікарів як Київська крайова медична бібліотека. Сучасна назва з 1934 р. Фонд галузевий 1,3 млн. примірників.
Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН E-mail: postmaster@ucsal.carrier.kiev.ua
Державна науково-технічна бібліотека України заснована 1935 р. як філія Харківської науково-технічної бібліотеки, у 1958 реорганізована в Науково-технічну бібліотеку м. Києва. Сучасна назва з 1960 р. Фонд багатогалузевий 20,3 млн. примірників.
Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного (м. Київ)
Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В.О.Сухомлинського (м. Київ)
Харківська державна наукова бібліотека ім. В.Г.Короленка (Харків)
Харківська обласна універсальна наукова бібліотека (Харків)
Центральна міська бібліотека ім. Лесі Українки (Київ)
Державна бібліотека України для юнацтва (Київ)
Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Валентина Отамановського (Вінниця)
Хмельницька обласна бібліотека для юнацтва (Хмельницький)
Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека (Хмельницький)
Хмельницька міська централізована бібліотечна система (Хмельницький)
Рівненська державна обласна бібліотека (Рівне)
Центральна міська бібліотека для дорослих ім. М.Л. Кропивницького (Миколаїв)
Львівська наукова бібліотека ім. В.Стефаника (Львів)
Тернопільська обласна універсальна наукова бібліотека (Тернопіль)
Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека (Миколаїв)
Чернівецька обласна універсальна наукова бібліотека ім. Михайла Івасюка (Чернівці)
Чернігівська обласна універсальна наукова бібліотека ім. В.Г. Короленка (Чернігів)
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека (Дніпро)
Бібліотека Української Академії державного управління при Президентові України ( Київ )
Черкаська обласна універсальна наукова бібліотека імені Тараса Шевченка (Черкаси)
Полтавська обласна унiверсальна наукова бiблiотека імені І. П. Котляревського (Полтава)
Кіровоградська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Д.І. Чижевського (Кіровоград)
Івано-Франківська обласна універсальна наукова бібліотека ім. І.Я. Франка (Івано-Франківськ)
Житомирська обласна універсальна наукова бібліотека ім. О. Ольжича (Житомир)
Закарпатська обласна універсальна наукова бібліотека ім. Ф. Потушняка (Ужгород)

Бібліотеки вищих навчальних закладів України

Науково-технічна бібліотека Вінницького національного технічного університету (Вінниця)
Бібліотека Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського (Вінниця)
Наукова бібліотека Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара (Дніпро)
Наукова бібліотека Донецького національного університету ім. Василя Стуса (Вінниця)
Бібліотека Запорізської державної інженерної академії (Запоріжжя)
Бібліотека Запорізького  Національного технічного університету (Запоріжжя)
Наукова бібліотека Подільського аграрно-технічного університету (ПДАТУ) (Кам’янець-Подільський)
Наукова бібліотека Кам’янець-Подільского національного університету ім. І.Огієнка (КПНУ) (Кам’янець-Подільський)
Наукова бібліотека Національного Університету “Києво-Могилянська Академія” ( Київ )
Наукова бібліотека ім. М.Максимовича Київського університету ім. Т.Шевченка (Київ)
Науково-технічна бібліотека Національного університету харчових технологій (Київ)
Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова (Київ)
Науково-технiчна бiблiотека НТУУ “КПI” (Київ)
Бібліотека Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана (Київ)
Бібліотека Київського національного університету будівництва i архітектури (Київ)
Бібліотека Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського (Кременчук)
Наукова бібліотека Львівського національного університету ім. І.Франка (Львів)
Бібліотека Волинського національного університету імені Лесі Українки (Луцьк)
Науково-технічна бібліотека Національного університету "Львівська політехніка" (Львів)
Бібліотека Національного університету кораблебудування (Миколаїв)
Наукова бібліотека ОНУ ім. І.І.Мечникова (Одеса)
Науково-технічна бібліотека Одеського національного університету “Одеська політехніка” (Одеса)
Бібліотека Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля (Сєвєродонецьк)
Бібліотека Сумського державного університету (Суми)
Бібліотека Тернопільського національного педагогічного університету ім. В. Гнатюка (Тернопіль)
Науково-технічна бібліотека Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя (Тернопіль)
Бібліотека ім. Л. Каніщенка Західноукраїнського національного університету (Тернопіль)
Наукова бібліотека Ужгородського національного університету (Ужгород)
Бібліотека Харківського державного університету харчування та торгівлі (Харків)
Науково-технічна бібліотека Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут" (Харків)
Бібліотека Харківського національного економічного університету (Харків)
Центральна наукова бібліотека Харківського національного університету ім. В.Н.Каразіна (Харків)
Бібліотека Хмельницько університету управління та права (Хмельницький)
Бібліотека Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії (Хмельницький)
Бібліотека Чернівецького національного університету ім. Ю.Федьковича (Чернівці)
Наукова бібліотека Української інженерно-педагогічної академії (Харків)
Наукова бібліотека Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого (Харків)
Наукова бібліотека Харківського національного університету радіоелектроніки (Харків)
Бібліотека Люблінської Політехніки
Бібліотека Гарвардського університету
Бібліотека Кембріджського університету
Бібліотека Краківського політехнічного університету ім. Тадеуша Костюшки
Зведений каталог бібліотек Англії та Ірландії університету (COPAC)
Латвійська Національна бібліотека
Зведений каталог бібліотек Франції SUDOC
Каталог національної бібліотеки Франції
Зведений каталог бібліотек Швеції LIBRIS

Інформаційні центри

1. Європейський центр парламентських досліджень та документації (ECPRD) Центр Європейської Документації (ЦЄД) діє в Україні з 1992 року як ланка інформаційної мережі Європейського Союзу, мета якої – поширення інформації про ЄС та його політику
2. Центр інформації та документації Ради Європи в Україні належить до мережі інформаційних центрів, які функціонують у столицях Центрально- та Східноєвропейських країн – членів Ради Європи. Центр допомагає становленню та зміцненню системи демократії в Україні і сприяє інтеграції України з країнами Європи через співробітництво з цією організацією. E-mail: cid_ulf@public.ua.net
3. Інформаційний центр Британської Ради в Україні представляє Британію у сферах культури, освіти та професійної підготовки і є складовою загальної діяльності Британії у галузі дипломатії та надання допомоги. Британська Ради в Україні працює в рамках британо-української Культурної угоди і має на меті робити свій внесок у розвиток відкритого суспільства та ринкової економіки в Україні. E-mail:bc.ukraine@bc.kiev.ua