ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА ПЕТРИЦЬКА
До 80-річчя від дня народження
Біобібліографічний покажчик


   У покажчику представлені матеріали, які відображають життєвий шлях і наукову діяльність, відмінника освіти України, директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (1984-2005) Валентини Михайлівни Петрицької.
   Покажчик адресований бібліотечним працівникам, аспірантам, студентам, всім, хто цікавиться розвитком освіти та культури на Поділлі.

ВІД УПОРЯДНИКА
ПЕТРИЦЬКА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА (1937–2017 рр.)
ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ
НАУКОВІ ПРАЦІ
УКЛАДАННЯ КНИГ ТА БУКЛЕТІВ
УЧАСТЬ У РОБОТІ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ КНИГ, ЖУРНАЛІВ, НАУКОВИХ ЗБІРНИКІВ
ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСК ВИДАНЬ
ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ
ПУБЛІКАЦІЇ ПРО В.М. ПЕТРИЦЬКУ
ЗГАДКИ ПРО В.М. ПЕТРИЦЬКУ У ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ

ВІД УПОРЯДНИКА

   Біобібліографічний покажчик підготовлений до 80–річчя від дня народження Валентини Михайлівни Петрицької.
   У покажчику представлені матеріали, які відображають життєвий шлях і наукову діяльність відмінника освіти України, директора наукової бібліотеки Хмельницького національного університету (1984–2005) Валентини Михайлівни Петрицької.
   При упорядкуванні покажчика літературу згруповано у хронологічному порядку; в межах року позиції розташовані за алфавітом.
   Під час відбору документів джерельною базою слугували фонди наукової бібліотеки Хмельницького національного університету. Довідково-пошуковий апарат містить іменний покажчик.
   Бібліографічний опис та скорочення здійснено за чинними в Україні стандартами.
   Покажчик адресований фахівцям бібліотечної справи, аспірантам, студентам, усім, хто цікавиться розвитком освіти та культури на Поділлі.
   Відбір матеріалу виконано станом на 1 червня 2017 року.

ПЕТРИЦЬКА ВАЛЕНТИНА МИХАЙЛІВНА
(1937–2017 рр.)

“Бібліотека це Храм накопичення, збереження
неоціненних інтелектуальних і духовних скарбів людської цивілізації.
Це вічний Храм Знань, що існує від самих витоків появи Людства
на планеті як прояв його ніколи незгасимого прагнення
до Удосконалення, Мудрості і Краси”

В.М.Петрицька.

   Валентина Михайлівна Петрицька зробила вагомий внесок у розвиток бібліотечної справи регіону. Як директор обласного бібколектора, багаторічний керівник наукової бібліотеки Хмельницького національного університету, відмінник освіти, ветеран і подвижник бібліотечної справи вона сприяла розвитку бібліотечно-бібліографічного обслуговування читачів, удосконаленню системи комплектування книгозбірень області, запровадженню інноваційних технологій у бібліотечну практику, дослідженню проблем сучасного бібліотекознавства, краєзнавства, зокрема історії бібліотек вищої школи Хмельниччини, а також започаткуванню науково-методичної діяльності бібліотек вишів.
   Народилася 27 лютого 1937 року в Москві у сім’ї службовців. Під час Другої світової війни 1941 року родина переїхала в м. Хмельницький (колишній Проскурів) на батьківщину батька – Михайла Ярового, який пройшов майже всю війну і загинув 1945 р. в Німеччині.
   Для маленької Валентини подільське місто стало рідним. Жила разом з матір’ю і з молодшим братом, відчувши на собі всі випробування "дітей війни". Всього в житті домагалася своєю наполегливою працею. Річні бібліотечні курси при обласній науковій бібліотеці стали першим кроком до справи усього її життя.
   Трудова діяльність Валентини Михайлівни розпочалась з посади завідувачки бібліотеки військової частини. З 1959 р. працювала в Хмельницькій ОУНБ спочатку бібліотекарем відділу абонемента, згодом у бібліографічному відділі. Вона була одним із перших бібліографів, що заклали початок розвитку краєзнавчої бібліографії в області. Одночасно поєднувала роботу з навчанням у Ленінградському бібліотечному інституті, який успішно закінчила 1962 року.
   У 1966 році очолила Хмельницький обласний бібліотечний колектор, де 18 років відстоювала інтереси бібліотек. Це була не просто робота, а справжня боротьба за якісне формування фондів понад двох тисяч книгозбірень області всіх відомств і організацій. Успішну роботу цього колективу неодноразово відзначено урядовими постановами та наказами. Саму В.М. Петрицьку – директора обласного бібліотечного колектора – було нагороджено орденом "Знак Пошани".
   У 1984 р. Валентина Михайлівна очолила бібліотеку Хмельницького технологічного інституту побутового обслуговування. З того часу й почалася її творча діяльність в освітньому середовищі.
   Роки її керівництва (1984–2005 рр.) – це період активного розвитку бібліотеки. Володіючи досвідом організаторської роботи, пройшовши нелегку школу керівника, вона постійно прагнула вдосконалювати роботу книгозбірні. Ініціативність, уміння працювати з людьми посилювали авторитет Валентини Михайлівни, забезпечували їй підтримку ректорів Р.І. Сіліна, М.Є.Скиби, проректорів В. П. Кошеля, С. Г. Костогриза, В. М. Нижника, М. П. Войнаренка, які з розумінням ставились до проблем книгозбірні, допомагали вирішувати найскладніші питання, пов’язані зі створенням матеріально–технічної бази, оснащенням бібліотеки, комплектуванням кадрового складу.
   Вагома заслуга В.М. Петрицької в організації сучасного оснащення меблями та іншим інвентарем, оздоблення та облаштування нового 9-ти поверхового бібліотечного корпусу і переведення бібліотеки 1988 року в нове приміщення площею 4 656 кв.м., яке було побудоване силами студентських будівельних загонів за ініціативою та ідеєю тодішнього ректора професора Р.І.Сіліна. Завдяки чітко організованій роботі бібліотека всього за 3,5 місяця здійснила переміщення понад 600 тис. фонду в новий бібліотечний корпус, не припиняючи обслуговування читачів.
Розвиток структури книгозбірні (п’ять читальних залів, три абонементи, літературна вітальня, зал електронної інформації, сектори НТД та іноземної літератури), активна робота з кадрами, запровадження передового досвіду та створення комфортних умов для читачів дозволили забезпечити високий рівень діяльності бібліотеки.
   На початку 90-х років з ініціативи Валентини Михайлівни в бібліотеці університету розпочалася ера автоматизації бібліотечних процесів на основі комп’ютерних технологій. У 1992 році придбано перший комп’ютер та програмний продукт, започатковано електронний каталог. Розуміючи важливість наповнення електронного каталогу для подальшої автоматизації бібліотечних процесів, Валентина Михайлівна організувала широкомасштабну роботу з рекаталогізації фондів книгозбірні. Варто зазначити, що вона, як науковець і фахівець, передбачила переваги використання таблиць УДК у науковому середовищі вишу і ще у 2000 році весь фонд бібліотеки було переведено на світову систему класифікації "УДК".
Завдяки злагодженій, напруженій праці команди однодумців, зібрані В.М.Петрицькою, вдалося в стислий період автоматизувати всі бібліотечні технологічні процеси, створити локальну мережу, електронний каталог, електронні БД, власний web-сайт, забезпечити доступ до світових джерел інформації, впровадити автоматизований облік видачі документів, що значно прискорило процес обслуговування користувачів, дозволило бібліотеці підвищити якість самих інформаційних ресурсів, доступу до них, розширити спектр бібліотечних послуг. З огляду на здобутки, на базі бібліотеки згідно з Наказом МОН створено обласний методичний центр для бібліотек ВНЗ, а бібліотеку переведено до І -ої категорії за оплатою праці.
   Виваженість В.М.Петрицької у прийнятті рішень, прагнення до всього нового у професії, вміння розгледіти майбутнє за інформаційними технологіями, а також активна робота з розвитку структури бібліотеки та її штатного розпису, започаткування наукової роботи і видавничої діяльності сприяли трансформації традиційної книгозбірні вишу в сучасний інформаційно-комунікативний центр, потужну навчальну, наукову та методичну базу освітнього середовища області та міста.
   Валентина Михайлівна – автор науково-теоретичних і практичних статей з питань бібліотекознавства, опублікованих на сторінках професійних періодичних видань (близько 30-ти), які розкривають досвід наукової роботи бібліотеки, видавничої, проектної діяльності, впровадження інновацій тощо.
   Таким чином, професійна діяльність Валентини Михайлівни Петрицької позитивно вплинула на розвиток ресурсної бази бібліотек області, сприяла запровадженню інноваційних технологій у різних регіонах України й на Хмельниччині, започаткуванню науково-методичної, проектної, видавничої та маркетингової діяльності бібліотек вишів, патріотичному та культурному вихованню студентської молоді, професійному зростанню багатьох бібліотечних фахівців.
   Багато років В.М.Петрицька була членом НМБК МОН України, членом вченої ради та профкому університету, головою методичного об’єднання бібліотек ВЗО Хмельницької області. Нагороджена орденом "Знак Пошани" (1971 р.), почесною відзнакою "Відмінник освіти України" (2002 р.) та відзнакою УБА "За відданість бібліотечній справі" (2002 р.). Неодноразово відзначалася грамотами МОН України, обласної та міської державних адміністрацій, Хмельницького національного університету. У 2001, 2003 та 2005 роках була занесена на Дошку пошани університету, 2017 р. – у "Книгу пошани" Хмельницького національного університету. З 2012 р. перебувала на заслуженому відпочинку.
   З теплом, вдячністю і повагою згадують В.М. Петрицьку в колективі університету та бібліотеки. Ректор Хмельницького національного університету доктор технічних наук, професор, член-кореспондент НАПН України М.Є. Скиба, характеризуючи В.М. Петрицьку як керівника і людину, зазначив: "Валентина Михайлівна – організатор високого рівня, тонкий психолог, особистість, яка своїми рішеннями, вчинками, способом життя, ставленням до людей стверджувала свій високий авторитет. Винятково доброзичливе ставлення до людей створило довкола неї атмосферу глибокої шани. Оптимізм, розуміння проблем сьогодення, прогресивне мислення, невтомна результативна праця є головними рисами життя цієї видатної постаті бібліотечної справи в Україні".

Доктор історичних наук,
професор О.П.Григоренко

ОСНОВНІ ВІХИ ЖИТТЯ І ДІЯЛЬНОСТІ

1937 р.
27 лютого
– народилася в Москві у сім’ї службовців
1941 р. – родина переїхала в м. Хмельницький (колишній Проскурів) на батьківщину батька – М. Ярового
1958 р. – закінчила річні бібліотечні курси при Хмельницькій обласній універсальній науковій бібліотеці (Хмельницька ОУНБ)
1959-1966 рр. – працювала в Хмельницькій ОУНБ, спочатку  бібліотекарем відділу абонемента,  згодом у бібліографічному відділі
1962 р. – закінчила Ленінградський бібліотечний інститут
1966 – 1984 рр. – очолювала   Хмельницький обласний бібліотечний колектор
1971 р. – відзначена орденом "Знак Пошани" як   кращий  директор обласного бібліотечного колектора
1984 – 2005 рр. – директор  бібліотеки Хмельницького технологічного інституту (нині ХНУ)
1985 р. – удосконалила процес обслуговування читачів під час масової видачі шляхом запровадження групового методу видачі літератури на навчальному абонементі
1986 р. – сприяла розвитку структури книгозбірні – створено відділи наукової літератури, масової та ідейно-виховної роботи, наукової обробки та організації каталогів
1986 р. – здійснила переведення бібліотеки до другої категорії за оплатою праці
1987 р. – ініціювала  створення методичного відділу та сектора НТД
1987 р. – організатор  першої науково-практичної  конференції "Удосконалення роботи бібліотеки на допомогу навчально-виховному процесу"
лютий – травень 1988 р. – здійснено переїзд бібліотеки  у нове дев’ятиповерхове приміщення площею 4 656 кв.м. по вул. Кам’янецькій, 110/1
1988 р. – ініціювала створення літературної вітальні та сектора суспільно-політичної літератури
1988 р. – з метою книгообміну з іншими бібліотеками створено обмінний фонд
1991 р. – активізувала роботу з кафедрами: проведено перші спільні з бібліотекою студентські науково-теоретичні конференції,  випереджаюче  інформування кафедр за темами семінарських занять
1992 р. – за сприяння директора бібліотеки придбано першу ЕОМ "Mazovia", програмний продукт "Бібліотека-2". Розпочато створення електронного каталогу на нові надходження
1992 р. – до 30-річчя бібліотеки проведено науково-практичну конференцію "Роль вузівської бібліотеки у підготовці спеціалістів"
1992 р. – редактор путівника "Бібліотека Хмельницького технологічного інституту [Текст] : путівник / склали: Н. Б. Беднарська, Р. М. Рибалко. – Хмельницький : РВВ, 1992. – 15, [4] с."
1993 р. – з метою здешевлення підручників та наближення їх до студентів разом з фінансовими службами університету організувала відкриття бібліотечного книжкового кіоску в третьому корпусі для продажу літератури, зданої на комісію
1994 р. – ініціатор:
створення нового відділу – економічної літератури;
пересистематизації фондів за таблицями УДК;
запровадження низки додаткових послуг користувачам
1995 р. – ініціатор проведення  соціологічних досліджень за перспективною програмою наукової роботи "Бібліотека та книга в житті молоді"
1996 р. – започаткувала перспективні плани та програми роботи бібліотеки на 1996–2000 рр. "Удосконалення системи каталогів і картотек"; "Просвітницька діяльність", "Впровадження автоматизованих та телекомунікаційних технологій"
1996 р. – ініціатор створення маркетингової групи бібліотеки
1997 р. – з метою посилення наукової складової у навчальному процесі та наближення наукового фонду до читачів вперше проведено День аспіранта та День спеціаліста
1997 р. – ініціатор проведення першого конкурсу професійної майстерності  серед працівників бібліотеки
1998 р. – організація відділу автоматизації, створення бібліотечної сторінки на веб-сайті університету
1998 -2004 рр. – відповідальна за випуск біобібліографічних покажчиків серії "Бібліографія вчених університету"
1999 р. – за активної підтримки  Петрицької В.М.:
розроблено програму автоматизації бібліотеки
на 1999 -2003 рр.;
виділено 5 АРМ для читачів;
придбано ПП "УФД.Бібліотека"
2000 р. – здійснила переведення бібліотеки на першу групу за оплатою праці
2000 р. – організувала початок процесу ретроспективного введення активного фонду до Електронного каталогу та штрих-кодування документів
2000 р. – брала участь у  7-й  Міжнародній конференції "Крим-2000" "Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології й нові форми співробітництва"
2000-2004 рр. – член науково-методичної бібліотечної комісії при МОН України
2001-2004 рр. – голова обласного методичного центру бібліотек вищих закладів освіти III–IV рівня акредитації
2001 р. – брала участь  у 8-й  Міжнародній конференції "Крим-2001""Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології й нові форми співробітництва"
2001 р. – за активної співпраці з міжнародним фондом "Відродження" науковці університету отримали доступ до  БД EBSKO
2001 р. – занесена на Дошку  пошани Хмельницького національного університету
2001 р. – організатор  проведення науково-практичної конференції  "Інформаційні технології в бібліотеках вищих закладів освіти Західного регіону: нові рішення, осмислення підходів і проблем" для директорів бібліотек ВНЗ Львівського методичного об’єднання
2001- 2003 рр. – сприяла автоматизації бібліотечних технологічних процесів, створенню локальної мережі, розвитку електронного каталогу, електронних БД,  web-сайту, забезпеченню доступу  до світових джерел інформації, удосконаленню автоматизованого  обслуговування користувачів  через впровадження автоматизованого обліку видачі документів
2002 р. – розроблено "Комплексну програму розвитку бібліотеки на 2002 – 2006 рр."
2002 р. – створення  інноваційного центру бібліотечного менеджменту
2002 р. – організатор проведення  науково-практичної конференції, присвяченої 40-річчю бібліотеки "Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві"
2002 р. – відповідальна за проведення навчального семінару "Комфортність бібліотечного обслуговування як показник рівня роботи бібліотеки" за участю керівника Центру безперервної інформаційно-бібліотечної освіти професора В.К.Скнар
2002 р. – автор ідеї та відповідальна за випуск книги "Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) [Текст] / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. – Хмельницький, 2002. – 130 с.
2002 р. – нагороджена почесною відзнакою "Відмінник освіти України"
2002 р. – нагороджена відзнакою УБА "За відданість бібліотечній справі"
2003 р. – занесена на Дошку  пошани Хмельницького національного університету
2003 р. – ініціювала початок індивідуальних досліджень бібліотечних працівників
2003 р. – член редакційної колегії  матеріалів наук.-практ. конференції "Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40-річчю б-ки Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 113 с."
2003 р. – брала участь у10-й  ювілейній  Міжнародній конференції "Крим-2003" "Бібліотеки та асоціації в мінливому світі: нові технології й нові форми співробітництва"
2004 р. – брала участь у 11-й   Міжнародній  конференції "Крим-2004" "Бібліотеки та інформаційні ресурси в сучасному світі науки, культури, освіти та бізнесу"
2004 р. – сприяла укладенню угоди про співпрацю з бібліотекою Тернопільського національного педагогічного університету
2004 р. – сприяла проведенню першого підвищення кваліфікації 20-ти працівників бібліотеки в ДАККІМ
2004 р. – бібліотека  разом з університетом брала участь у виставці навчальних закладів "Сучасна освіта в Україні – 2004"
2004 р. – ініціатор  консервації картотек та систематичних каталогів підрозділів
2004 р. – відмінено використання паперових облікових документів: читацьких формулярів, листків строків повернення, прикнижкових формулярів тощо
2005 р. – відповідальна за випуск буклета "Бібліотека Хмельницького національного університету [Текст] : [буклет] / уклад. О. Б. Айвазян. – Хмельницький, 2005. – [11] с. 32."
2005 р. – організатор проведення наради-семінару "Бібліотеки ВНЗ  Київської зони сьогодні та перспективи розвитку" для  директорів бібліотек ВЗО Київської зони
2005 р. – започаткувала акцію "Подаруй бібліотеці книгу"
2005 р. – занесена на Дошку пошани Хмельницького національного університету
2005 р. – сприяла підписанню угоди про співробітництво з Головною бібліотекою Краківського  політехнічного університету
2005 р. – головний редактор започаткованого видання інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі"
2005 р. – сприяла створенню нових підрозділів: сектора підтримки електронної бібліотеки, сектора копіювально-множильних робіт
2005 р. – ініціювала  оновлення (змінення) дизайну веб-сайту та  зміну його структури
2006 – 2008 рр. – обіймала  посаду  вченого секретаря  НБ ХНУ
2006 р. – науковий редактор інформаційного бюлетеня  бібліотеки Хмельницького національного університету "Бібліотека в освітньому просторі"(вип.3)
2007-2010 рр. – член редколегії інформаційного бюлетеня  наукової  бібліотеки Хмельницького національного університету "Бібліотека в освітньому просторі"(вип.4-10)
2009 -2011 рр. – працювала на посаді головного бібліотекаря у науково-методичному відділі
2001-2010 рр. – опублікувала близько 30-ти науково-теоретичних і практичних статей з питань бібліотекознавства
2012 р. – вийшла на заслужений відпочинок
2017 р. – ім’я Петрицької В. М. внесено до "Книги пошани" Хмельницького національного університету
27 лютого 2017 р. – відзначила своє 80-річчя від дня народження  
29 травня 2017 р. – серце Петрицької Валентини Михайлівни перестало  битися

НАУКОВІ ПРАЦІ

1. Державна інформаційна політика і бібліотеки[Електронний ресурс] / В. М. Петрицька // Вузівська бібліотека в епоху електронних комунікацій : наук.-практ. конф., 3 жовт. 2000 р. – Електрон. ст. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/konf_2000.htm. – Назва з екрана.
2. Бібліотека Технологічного університету Поділля в системі дистанційного навчання [Текст] / В. М. Петрицька // Інформатика та комп’ютерноорієнтовані технології навчання : зб. наук. пр. Всеукр.наук.-практ. конф., 16–18 трав. 2001 р. – Київ, 2001. – С. 184–185.
3. Бібліотека Технологічного університету Поділля на сучасному етапі [Електронний ресурс] / В. М. Петрицька // Інформаційні технології в бібліотеках вищих закладів освіти західного регіону: нові рішення, осмислення підходів та проблеми : наук.-практ. конф.,18–19 жовт. 2001 р. – Електрон. ст. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/konf_2001_jov.htm. – Назва з екрана.
4. Інформаційне суспільство та майбутнє бібліотек[Електронний ресурс] / В. М. Петрицька // Бібліотеки – центри науково-інформаційних ресурсів ХХІ століття : семінар, 5 квіт. 2001 р. – Електрон. ст. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/about_library/naukova_robota/konf_2001_kvi.htm. – Назва з екрана.
5. Бібліотека в єдиному інформаційно-освітньому просторі вузу [Текст] / В. М. Петрицька, О. Б. Айвазян // Вісн. Технол. ун-ту Поділля. Техн. науки. – 2002. – № 6, ч. 1. – С. 274–277.
6. Колективний портрет бібліотеки університету крізь призму історії [Текст] / В. М. Петрицька // Скарбниця знань університету. (До 40-річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) / уклад. О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. – Хмельницький, 2002. – С. 10–32.
7. Бібліотека – соціально значущий інформаційно-культурний центр вищого навчального закладу [Текст] / В. М. Петрицька // Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40–річчю б-ки Технол. ун-ту Поділля. – Хмельницький : ТУП, 2003. – С. 3–10.
8. Використання автоматизованих технологій в системі інформаційного забезпечення користувачів бібліотеки Хмельницького державного університету [Текст] / В. М. Петрицька, О. Б. Айвазян // Бібліотеки у створенні єдиного інформаційного простору Хмельниччини : матеріали обл. міжвідом. наук.-практ. конф. / Упр. культури Хмельниц. облдержадмін., Хмельниц. обл. універс. наук. б-ка ім. М. Островського ; Наук. ред. Н. М. Синиця. – Хмельницький, 2004. – С. 27–30.
9. Роль бібліотеки ХНУ в інформаційній підтримці освіти і науки [Електронний ресурс] / В. М. Петрицька // Бібліотеки вищих навчальних закладів Київської зони сьогодні та перспективи їх розвитку : нарада-семінар, 21–25 берез. 2005 р. – Електрон. ст. – Режим доступу : http://lib.khnu.km.ua/programa_seminaru/petr.htm. – Назва з екрана.
10. Бібліотека Хмельницького національного університету: здобутки, проблеми, перспективи [Текст] / В. М. Петрицька // Бібліотечний форум України. – 2006. – № 1. – С. 29–33.
11. Сучасні інформаційні технології в науковій бібліотеці Хмельницького національного університету [Текст] / О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, В. М. Петрицька // Комп’ютерні технології в Хмельницькому національному університеті : інформ. зб. / за ред. С. Г. Костогриза. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – С. 22–31.
12. Роль наукових досліджень в управлінні інноваційними процесами в бібліотеках [Текст] / В. М. Петрицька // Бібліотечний форум України. – 2007. – № 4. – С. 2–5.
13. Веб-сайт як інструмент бібліотечно-інформаційного обслуговування НБ ХНУ в умовах запровадження новітніх інформаційних технології [Текст] / В. М. Петрицька // Сучасні проблеми бібліотечної діяльності у вищих навчальних закладах в контексті переходу до інформаційного суспільства : зб. матеріалів наук.-практ. конф., 23–24 квіт. 2008 р. – Хмельницький : ХУУП, 2008. – С. 30–35.
14. Інформаційне забезпечення наукової діяльності університету [Текст] / В. М. Петрицька // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2008. – № 5. – С. 13–19.
15. Веб–сайт бібліотеки як засіб реклами і можливостей (дайджест за матеріалами фахових видань) [Текст] / В. М. Петрицька // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2009. – № 7. – С. 46–56.
16. Інноваційна місія наукової бібліотеки в інформаційній інфраструктурі ХНУ та обслуговування науковців інформаційними ресурсами [Текст] / В. М. Петрицька // Актуальні проблеми гуманітарних та природничих наук : зб. наук. пр. викл. – Хмельницький, 2009. – Вип. 5. – С. 168–172.
17. Місія освіти XXI століття та роль бібліотеки університету у вихованні духовно багатої особистості [Текст] / В. М. Петрицька // Гуманізація освіти та традиції просвітництва в бібліотеках вищих навчальних закладів Хмельниччини : матеріали наук.-практ. конф., 7–8 квіт. 2009 р. – Хмельницький : ХГПА, 2009. – С. 84–89.
18. Управлінська культура керівника бібліотеки ВНЗ [Текст] / В. М. Петрицька // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2010. – № 9 : Професійна культура бібліотекаря: поведінка, культура мови і спілкування, зовнішня культура. – С. 36–44.
19. Комфортність обслуговування очима користувачів [Текст] / В. Петрицька // Бібліотечний форум України. – 2010. – № 1. – С. 32–36.
20. Невичерпне джерело знань університету. Сторінки спогадів і роздумів директора НБ ХНУ (1984–2005 рр.) [Текст] / В. М. Петрицька // Бібліотека університету: витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50–річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С. 42–76.

УКЛАДАННЯ КНИГ ТА БУКЛЕТІВ

21. Бібліотека Технологічного університету Поділля (1962–2002) [Текст] : [буклет] / ідея та текст: В. М. Петрицька, О. Б. Айвазян, Т. К. Онищук, К. А Чабан. – Хмельницький, 2002. – [10] с.
22. Микола Єгорович Скиба. (До 30–річчя наукової та педагогічної діяльності) [Текст] : біобібліогр. покажч. / упоряд. Т. М. Горобець, О. М. Бичко, В. М. Петрицька. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 39 с. – (Бібліографія вчених Хмельницького національного університету).

УЧАСТЬ У РОБОТІ РЕДАКЦІЙНИХ КОЛЕГІЙ КНИГ, ЖУРНАЛІВ, НАУКОВИХ ЗБІРНИКІВ

23. Бібліотека Хмельницького Технологічного інституту [Текст] : путівник / склали: Н. Б. Беднарська, Р. М. Рибалко ; ред.: З. В. Золотарьова, В. М. Петрицька. – Хмельницький : РВВ, 1992. – 15, [4] с.
24. Трансформація ролі бібліотек в інформаційному суспільстві [Текст] : матеріали наук.-практ. конф., присвяч. 40–річчю б-ки Технол. ун-ту Поділля / уклад. К. А. Чабан ; редкол.: В. М. Петицька, О. Б. Айвазян, В. О. Глухенька, Т. К. Онищук. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 113 с.
25. Бібліотека в освітньому просторі [Текст] : інформ. бюл. / гол. ред. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ХНУ.
№ 1. – 2005. – 22 с. ; № 2. – 2005. – 58 с.
26. Бібліотека в освітньому просторі [Текст] : інформ. бюл. / наук. ред. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ХНУ. – № 3. – 2006. – 102 с.
27. Бібліотека – ключ до пізнання світу. (До 45–річчя наукової бібліотеки Хмельницького національного університету) [Текст] : довід.-бібліогр. вид. / уклад. О. М. Бичко ; ред.-коректор.: В. М. Петрицька, В. С. Яремчук. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 50 с.
28. Бібліотека в освітньому просторі [Текст] : інформ. бюл. / редкол.: В. М. Петрицька [та ін.].  – Хмельницький : ХНУ
№ 4. – 2007. – 62 с.; № 5. – 2008. – 60 с.; № 6. – 2008. – 80 с.; № 7. – 2009. – 68 с.; № 8. – 2009. – 84 с.; № 9 : Професійна культура бібліотекаря: поведінка, культура мови і спілкування, зовнішня культура. – 2010. – 76 с.; № 10 : Інноваційна діяльність бібліотек вищих закладів освіти Хмельниччини. – 2010. – 80 с.

ВІДПОВІДАЛЬНА ЗА ВИПУСК ВИДАНЬ

29. Наукові праці Абрамова Олексія Олексійовича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. О. М. Бичко ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 13 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
30. Наукові праці Бегняк Віри Іванівни [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 14 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
31. Наукові праці Венгржановського Віктора Антоновича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 11 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
32. Наукові праці Каплуна Віталія Григоровича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 32 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
33. Наукові праці Косенкова Володимира Даниловича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. Ж. В. Підлісна ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 17 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
34. Наукові праці Костогриза Сергія Григоровича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 22 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
35. Наукові праці Кошеля Василя Павловича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. Л. К. Хамардюк ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 20 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
36. Наукові праці Сіліна Радомира Івановича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 43 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
37. Наукові праці Скиби Миколи Єгоровича [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. В. В. Іваненкова ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 13 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
38. Наукові праці Торгової Лідії Володимирівни [Текст] : бібліогр. покажч. / упоряд. А. О. Дишель ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 1998. – 11 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
39. Наукові праці Войнаренка Михайла Петровича [Текст] / упоряд. Т. М. Горобець ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 31 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
40. Наукові праці Гладкого Ярослава Миколайовича [Текст] / упоряд. Ж. В. Підлісна ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 16 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
41. Наукові праці Орлова Олівера Олексійовича [Текст] / упоряд. О. М. Бичко ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 37 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
42. Наукові праці Ройзмана Вілена Петровича [Текст] / упоряд. В. В. Іваненкова ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 2000. – 37 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
43. Бібліотека Технологічного університету Поділля [Текст] : [буклет] / відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : Поліграфіст, 2001. – [5] с.
44. Радомир Іванович Сілін. (До 70–річчя від дня народження) [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад.: Т. М. Горобець, О. М. Бичко ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 2001. – 57 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
45. Наукові праці Кіницького Ярослава Тимофійовича [Текст] : біобібліогр. покажч. / уклад. О. М. Бичко ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 2002. – 28 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
46. Скарбниця знань університету. (До 40–річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) [Текст] / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький, 2002. – 130 с.
47. Наукові праці Калди Галини Станіславівни [Текст] : бібліогр. покажч. / уклад. Т. М. Горобець ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький : ТУП, 2003. – 20 с. – (Бібліографія вчених Технологічного університету Поділля).
48. Інформаційні технології бібліотеки Хмельницького державного університету [Текст] : [буклет] / відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький, 2004. – [5] с. – (Сучасна освіта в Україні – 2004).
49. Бібліотека Хмельницького національного університету [Текст] : [буклет] / уклад. О. Б. Айвазян ; відп. за вип. В. М. Петрицька. – Хмельницький, 2005. – [11] с.

ПУБЛІЦИСТИЧНІ СТАТТІ

50. Перша лабораторія інституту. Бібліотека ХТІ відзначила своє 30–річчя [Текст] / В. Петрицька // Поділ. вісті. – 1992. – 8 жовт. – С. 4.
51. Початок. 30–річчя бібліотеки [Текст] / В. Петрицька // Студент. – 1992. – № 2. – С. 1.
52. "Дайте мені бібліотеку, і я відкрию університет" [Текст] : [інтерв’ю з директором бібліотеки В. М. Петрицькою / підготував В. Шугай] // Проскурів. – 1998. – 14 жовт. – С. 4.
53. Бібліотека як лідер інформації [Текст] / В. М. Петрицька // Поділ. вісті. – 2001. – 23 жовт. (№ 123). – С. 4.
54. Скарбниця університету [Текст] / В. М. Петрицька // Універ. – 2001. – № 6. – С. 7.
55. Бібліотека – багатство і гордість нашого університету [Текст] / В. М. Петрицька // Університет. – 2002. – № 6 (21). – С. 4–5.
56. План проведення заходів бібліотекою університету на травень 2003 року [Текст] / В. М. Петрицька // Університет. – 2003. – № 3 (31). – С. 7.
57. Хто володіє знаннями – відкриває світ [Текст] : [про бібліотеку] / В. Петрицька // Університет. – 2004. – № 6 (40). – С. 11.
58. Бібліотека: перспективи розвитку [Текст] : [на базі бібліотеки ХНУ відбулась нарада-семінар директорів бібліотек Київського зонального об’єднання] / В. Петрицька // Університет. – 2005. – № 3. – С. 5.
59. Електронна бібліотека ХНУ [Текст] / В. Петрицька // Проскурів. – 2005. – 8 груд. (№ 95–96). – С. 9.
60. Інформаційна скарбниця знань [Текст] : [інтерв’ю з директором бібліотеки В. М. Петрицькою / розмовляв І. Шевчук] // Поділ. кур’єр. – 2005. – 3–9 лют. (№ 5). – С. 16.
61. Повага та шана жінкам бібліотеки [Текст] / В. Петрицька, Р. Драчук, Т. Онищук // Університет. – 2005. – № 2 (45). – С. 5.
62. Подаруй бібліотеці книгу [Текст] : [у бібліотеці започатковано проведення акції] / В. Петрицька // Університет. – 2005. – № 7 (50). – С. 8.
63. Слово редактора [Текст] : [про започаткування видання інформаційного бюлетеня "Бібліотека в освітньому просторі"] / В. М. Петрицька // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, ХНУ. – 2005. – № 1. – С. 2–4.
64. Слово редактора [Текст] : [про структуру та тематику другого випуску інформаційного бюлетня бібліотеки ХНУ, присвяченого питанням організації обслуговування користувачів] / В. М. Петрицька // Бібліотека в освітньому просторі : інформ. бюл. – Хмельницький, 2005. – № 2. – С. 2–3.
65. Електронна бібліотека: шлях до модернізації освіти [Текст] / В. Петрицька // Освіта України. – 2006. – 20 січ. (№ 5). – С. 3.
66. Від наукової роботи – до проектної діяльності [Текст] : [наукова робота книгозбірні] / В. Петрицька // Університет. – 2007. – № 7 (70). – С. 6.

ПУБЛІКАЦІЇ ПРО В.М. ПЕТРИЦЬКУ

67. Валентина Михайлівна Петрицька [Текст] : [про директора бібліотеки] // Універ. – 2002. – № 1. – С. 5.
68. Іщенко Л. І. Директор: і покликання, і доля [Текст] : [про В. М. Петрицьку] / Л. І. Іщенко // Скарбниця знань університету. (До 40–річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля). – Хмельницький, 2002. – С. 91–93.
69. Горбатюк В. Музика праці, музика життя [Текст] : [про В. М. Петрицьку – директора бібліотеки] / В. Горбатюк // Поділ. вісті. – 2003. – 10 квіт (№ 46). – С. 3.
70. Айвазян О. Б. Справа всього життя [Текст] : [до ювілею В. М. Петрицької – вченого секретаря бібліотеки ХНУ, яка 1984–2005 рр. займала посаду директора] / О. Б. Айвазян // Університет. – 2007. – № 1 (64). – С. 5.
71. Григоренко О. П. В.М. Петрицька і наукова бібліотека Хмельницького національного університету [Текст] / О. П. Григоренко // Наук. пр. Кам’янець-Поділ. нац. ун-ту. Сер.: Бібліотекознавство. Книгознавство. – Кам’янець-Подільський : Аксіома, 2010. – Вип. 2. – С. 57–66.
72. Григоренко, О.  П.  Відданість бібліотечній справі [Текст] / О. П. Григоренко // Бібліотека університету: витоки та сучасність : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50–річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – С. 82–90.
73. Майструк С. Бути жінкою [Текст] : [про ветеранів НБ ХНУ В.М. Петрицьку та Г.В. Вдовіну ] / С. Майструк // Університет. – 2012. – № 1 (91). – С. 6–7.
74. Григоренко О. П. Бібліотекар В.М. Петрицька: самовіддана праця на ниві духовності [Текст] / О. П. Григоренко // Історія, культура та освіта: християнський вимір (до 1925–річчя Хрещення Київської Русі та 20–річчя Хмельницької єпархії УПЦ) : зб. наук. пр. – Хмельницький, 2013. – С. 150–159.
75. Айвазян О. Служила книзі і бібліотеці. До 80–річчя з дня народження Валентини Михайлівни Петрицької [Текст] : [директор НБ ХНУ (1984–2005)] / О. Айвазян, Т. Марчак // Календар знаменних і пам’ятних дат Хмельниччини на 2017 рік : реком. бібліогр. довід. / Упр. культури, національностей, релігій та туризму Хмельниц. облдержадмін.; Хмельниц. міська орг. НСК України, Хмельниц. обл. універ. наук. б-ка. – Хмельницький : ПП Заколодний М.І., 2016. – С. 101–104.

ЗГАДКИ ПРО В.М. ПЕТРИЦЬКУ У ДРУКОВАНИХ ВИДАННЯХ

76. Борисенко В. Вузівська бібліотека в епоху електронних комунікацій [Текст] / В. Борисенко // Проскурів. – 2000. – 20 жовт. (№ 79–80). – С. 14.
77. Горбатюк В. Інформаційні технології університетської бібліотеки [Текст] / В. Горбатюк // Освіта України. – 2000. – 6 груд. (№ 49). – С. 15.
78. Горбатюк В. Університетська бібліотека: інформаційні технології [Текст] / В. Горбатюк // Поділ. вісті. – 2000. – 17 жовт. (№ 121). – С. 4.
79. Іваненко В. Теперішня скарбниця – то не лише з книгами полиця [Текст] : [про бібліотеку] / В. Іваненко // Високий замок. – 2000. – 29 верес. – С. 3. – (Високий замок плюс Хмельниччина).
80. Айвазян О. Б. У львівському методоб’єднанні [Текст] : [про наук.-практ. конф., яка вібдулась на базі бібліотеки ТУП] / О. Б. Айвазян // Бібліотекар України : інформ. листок Укр. бібл. асоц. – 2001. – 30 жовт. (№ 2). – С. 2.
81. Горбатюк В. Завжди цікаві новини – у бібліотеці Технологічного університету Поділля [Текст] : [презентація підручника О. О. Орлова "Планування діяльності промислового підприємства"] / В. Горбатюк // Освіта України. – 2002. – 19 квіт. (№ 32). – С. 7.
82. Горбатюк В. Йшлося про проблеми довкілля [Текст] : [про інформаційний захід до Дня довкілля "Екологічний світогляд нового тисячоліття"] / В. Горбатюк // Проскурів. – 2002. – 19 квіт. (№ 33–34). – С. 1.
83. Горбатюк В. Як вловити торсійне поле? [Текст] : [презентація книги Р. І. Сіліна "Новые горизонты науки"] / В. Горбатюк // Поділ. вісті. – 2002. – 20 груд. (№ 181–182). – С. 2.
84. Горбатюк В. Як зробити кар’єру [Текст] : [проведення "Дня кар’єри"] / В. Горбатюк // Поділ. вісті. – 2002. – 21 трав. (№ 71). – С. 2.
85. Горбатюк, В. Високе покликання [Текст] : [бібліотеці – 40 років] / В. Горбатюк // Проскурів. – 2002. – 1 листоп. (№ 89–90). – С. 23.
86. Горбатюк, В. Замість читацького формуляра – книга зі штрих-кодом [Текст] : [про автоматизовану систему бібліотеки] / В. Горбатюк // Голос України. – 2002. – 28 листоп. (№ 223–224). – С. 20.
87. Скарбниця знань університету. (До 40–річчя бібліотеки Технологічного університету Поділля) [Текст] / уклад.: О. Б. Айвазян, К. А. Чабан. – Хмельницький, 2002. – 130 с.
С. 6, 10, 16, 72, 91, 121-123, 127 : : згадується В.М. Петрицька.
88. Горбатюк В. Школа молодих науковців [Текст] : [про програму "Молодой спеціаліст ХХI століття"] / В. Горбатюк // Освіта України. – 2003. – 19 верес. (№ 71). – С. 3.
89. Шпадирьова А. Кого приваблює книга [Текст] : [про бібліотеку] / А. Шпадирьова // Хмельниччина. – 2004. – 24 верес. (№ 39). – С. 4.
90. Айвазян О. Командори бібліотечних новацій [Текст] : [про керівний склад бібліотеки] / О. Айвазян // Університет. – 2007. – № 7 (70). – С. 4.
91. Кадри для служби сервісу. Становлення та розвиток університету (1967–1994 рр.) [Текст] : зб. док. і матеріалів / упоряд.: І. Х. Ткачук, Ю. С. Земський. – Хмельницький : ХНУ, 2007. – 612 с.
С. 209, 280, 510, 529 : згадується В.М. Петрицька.
92. Онищук Т. Досвід та професіоналізм – запорука успіху [Текст] : [про колектив бібліотеки] // Університет. – 2007. – № 7. – С. 5.
93. Айвазян О. Б. Історія – місток у майбутнє [Текст]  / О. Б. Айвазян  // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 2-3.
94. Бібліотека університету: витоки та сучасність [Текст]  : зб. наук. ст. та матеріалів, присвяч. 50–річчю з дня заснування наук. б-ки ун-ту. – Хмельницький, 2012. – 296 с.
С. 4, 9, 42, 82–90, 93-97, 105, 109, 110, 141, 151, 210, 226, 228, 234, 235, 237–240, 242, 244, 246, 249, 251–255, 259, 260, 263, 265, 267, 276, 292, 294, 295 : згадується В.М. Петрицька.
95. Великосельська, О. Наукова бібліотека ХНУ: 50 років у світі науки, освіти, культури [Текст] / О. Великосельська // Університет. – 2012. – № 3 (93). – С. 20–21.
96. Великосельська, О. Науковій бібліотеці Хмельницького національного університету – 50 [Текст] / О. М. Великосельська // Університет. – 2012. – № 4 (94). – С. 12.
97. Драчук Р. В. Команда небайдужих [Текст] / Р. В. Драчук // Університет. – 2012. – № 9 (Спецвипуск) : Науковій бібліотеці – 50. – С. 10.