Наукові конференції Хмельницького національного університету

Збірник тез науково-практичної інтернет – конференції “Гармонізація законодавства України з правом Європейського Союзу” (м. Хмельницький, 17 лютого 2020 р.)

Тези доповідей VІI Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців" (11 – 12 квітня 2019 р., м. Хмельницький)

Збірник праць XIII Міжнародної наукової конференції “Наука і освіта” (4 – 13 січня 2019 р., м. Хайдусобосло, Угорщина)

Збірник тез доповідей студентської науково-практичної конференції “АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ЗА УМОВ ПОГЛИБЛЕННЯ ЄВРОІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ” (20 листопада 2018 р., м. Хмельницький)

Збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів “РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ, ТЕКСТИЛЬНОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ” (15-16 листопада 2018 р., Хмельницький)

“Інтелектуальний потенціал – 2018”. Збірник наукових праць молодих науковців і студентів. Присвячується 30-річчю підготовки ІТ- фахівців в Хмельницькому національному університеті. Сформовано за матеріалами Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих науковців і студентів “Інтелектуальний потенціал – 2018” (14-16 листопада 2018 р., Хмельницький) (частина 1, частина 2, частина 3, частина 4)

“ІНСТРУМЕНТИ РЕГУЛЮВАННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ В УМОВАХ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ ВИКЛИКІВ” (18-20 жовтня 2018 р., Хмельницький) (програма, тези)

МАТЕРІАЛИ VІI Міжнародного науково-методологічного семінару “РОЗВИТОК ПОРІВНЯЛЬНОЇ ПРОФЕСІЙНОЇ ПЕДАГОГІКИ У КОНТЕКСТІ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ТА ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ” (17 травня 2018 р., Київ – Хмельницький)

"Актуальні проблеми та перспективи трансформації міжнародних економічних відносин і світового господарства". (20-21 квітня 2018 р., Хмельницький, Сатанів)
“СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ В МЕХАНІЦІ”. Збірник наукових праць за результатами конференції (19-21 квітня 2018 р., Хмельницький)

Матеріали V ювілейної науково-практичної конференції “МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА”, ПРИСВЯЧЕНОЇ 20-РІЧЧЮ КАФЕДРИ ФІНАНСІВ, БАНКІВСЬКОЇ СПРАВИ ТА СТРАХУВАННЯ (5-7 жовтня 2018 р., м. Мукачево)

Збірник праць XIII Міжнародної наукової конференції “Сучасні досягнення в науці і освіті” (6 – 13 вересня 2018 р., м. Нетанья, Ізраїль)

Збірник праць XII Міжнародної наукової конференції “Наука і освіта” (1 – 9 липня 2018 р., Осло, Норвегія)

Тези доповідей VІ Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців " (22 – 23 березня 2018 р., м. Хмельницький)

Збірник праць XI Міжнародної наукової конференції “Наука і освіта” (4 – 13 січня 2018 р., м. Хайдусобосло, Угорщина)

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів “РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ, ТЕКСТИЛЬНОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ” (16-17 листопада 2017 р., м. Хмельницький)

Програма Міжнародної конференції “Українсько-Польські наукові діалоги” (18 – 21 жовтня 2017р., м. Хмельницький – Меджибіж)

Матеріали IV Міжнародної науково-практичної конференції “Механізми, стратегії, моделі та технології управління економічними системами за умов інтеграційних процесів: теорія, методологія, практика” (6 – 8 жовтня 2017 р., м. Хмельницький)

Збірник праць XII Міжнародної наукової конференції “Сучасні досягнення в науці і освіті” (17 – 24 вересня 2017 р., м. Нетанья, Ізраїль)

Матеріали VІ Міжнародного науково-методологічного семінару “Розвиток порівняльної професійної педагогіки у контексті глобалізаційних та інтеграційних процесів” (18 травня, 2017 р., Київ – Хмельницький)

Збірник праць X Міжнародної наукової конференції “Наука і освіта” (27 квітня – 4 травня 2017 р., м. Рим)

Тези доповідей V Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців" (30 – 31 березня 2017 р., м. Хмельницький)

Матеріали міжнародної науково-практичної конференції “Інструменти регулювання національної економіки в умовах сучасних глобальних викликів” (23 – 25 березня 2017 р., м. Хмельницький)

Збірник тез доповідей Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції молодих вчених та студентів “РЕСУРСОЗБЕРІГАЮЧІ ТЕХНОЛОГІЇ ЛЕГКОЇ, ТЕКСТИЛЬНОЇ І ХАРЧОВОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ” (17-18 листопада 2016 р., Хмельницький)

Збірник праць XI Міжнародної наукової конференції “Сучасні досягнення в науці і освіті” (29 вересня – 6 жовтня 2016 р., м. Єрусалим)

Всеукраїнська науково-практична конференціїя “Суспільство, держава і церква у спектрі міждисциплінарних досліджень” (9 – 10 вересня 2016 р., м. Хмельницький)

Матеріали X Міжнародної науково-практичної конференції “Управління економічними системами: концепції, стратегії та інновації розвитку” (2 – 4 червня 2016 р., м. Хмельницький)

Тези доповідей IV Всеукраїнської науково-практичної конференції "Актуальні питання теорії та практики психолого-педагогічної підготовки майбутніх фахівців" (20–21 квітня 2016 р., м. Хмельницький)

Матеріали IX Міжнародної наукової конференції “Наука і освіта” (3 – 10 січня 2016 р., м. Хайдусобосло, Угорщина)

МАТЕРІАЛИ III Міжнародної науково-практичної конференції «МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГИ, МОДЕЛ ТА ТЕХНОЛОГИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА» (6-8 жовтня 2016 р., Хмельницький – Кам’янець-Подільський)

МАТЕРІАЛИ ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА» 8-10 жовтня 2015 року Хмельницький ( 8-10 жовтня 2015 р., Хмельницький)

МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної конференції «МЕХАНІЗМИ, СТРАТЕГІЇ, МОДЕЛІ ТА ТЕХНОЛОГІЇ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНИМИ СИСТЕМАМИ ЗА УМОВ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ: ТЕОРІЯ, МЕТОДОЛОГІЯ, ПРАКТИКА»( 2-4 жовтня 2014 р., Хмельницький)


Перейти до вмісту