• -

Нові надходження

   До фонду наукової бібліотеки надійшов лабораторний практикум “Електропобутова техніка : лаб. практикум. У 2 ч. Ч. 1. Холодильна побутова техніка та системи кондиціонування” викладачів кафедри машин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького національного університету: д.т.н., проф. Поліщука О.С.; д.т.н., проф. Скиби М.Є.; к.т.н., доц. Коротич О.О.

64.06
Е50
Електропобутова техніка : лаб. практикум. У 2 ч. Ч. 1. Холодильна побутова техніка та системи кондиціонування / уклад.: О. О. Коротич, О. С. Поліщук, М. Є. Скиба. ‒ Хмельницький : ХНУ, 2021. ‒ 224 с.


Зміст