• -

Нові надходження

   До фонду наукової бібліотеки надійшла колективна монографія “Економічна безпека кластерів промислових підприємств: пріоритети та механізми забезпечення”. Серед авторів монографії науковці, викладачі та аспіранти Хмельницького національного університету: к.е.н., доц. Матюх С. А.; д.е.н., проф. Гавловська Н. І.; к.е.н., доц. Кримчак Л. А.; д.е.н., проф. Рудніченко Є. М.; к.е.н., доц. Скоробогата Л. В.; к.е.н., доц. Богатчик Л. А. та ін..

334.7
Е45
Економічна безпека кластерів промислових підприємств: пріоритети та механізми забезпечення [Текст] : монографія / за наук. ред.: Н. І. Гавловської, Є. М. Рудніченко, Л. В. Скоробогатої. ‒ Хмельницький : ХНУ, 2021. ‒ 263 с.


   Проведено дослідження економічної безпеки кластерів промислових підприємств як пріоритетного напряму національної безпеки. Наведено інструменти інформаційно-аналітичного забезпечення економічної безпеки зовнішньоекономічної діяльності таких об’єднань.
   Магістрантам і аспірантам економічних спеціальностей ЗВО та фахівцям у сфері економічної безпеки кластерів промислових підприємств.

Зміст