• -

Нові надходження


   До фонду наукової бібліотеки надійшли нові видання (навчальні посібники) науковців факультету міжнародних відносин і права Хмельницького національного університету.
   Повнотекстова версія видань (вхід для зареєстрованих користувачів бібліотеки)

811.111
Д75
Дроздова, В. В.
Англійська мова для дизайнерів [Текст] = English for designers : навч. посіб. / В. В. Дроздова, К. В. Рудніцька, Н. В. Школяр. – Хмельницький : ХНУ, 2023. – 233 c.


   Призначений для здобувачів спеціальності “Дизайн”, а також фахівців галузі, які володіють англійською мовою та продовжують її вивчення для використання у професійній сфері.
Містить активну лексику, тексти фахового спрямування, тренувальні вправи на закріплення і засвоєння професійної термінології. Орієнтований на розвиток навичок усного мовлення, вільного розуміння та перекладу англійського тексту і збагачення словникового запасу.
   The textbook is meant for students studying design, as well as for specialists in this field who know English and continue to study it for use in the professional field.
   It contains active vocabulary, professionally oriented texts, and exercises to practice and master professional terminology. The textbook is aimed at developing oral communication skills, reading comprehension and translation of English texts, along with vocabulary enrichment.

Зміст


811.111
П69
Практичний курс англійської мови [Текст] = Advanted english (practical course) : навч. посіб. / Ю. П. Бойко, О. В. Ємець, Ю. А. Купчишина [et al.] за заг. ред. Ю. П. Бойко. – Хмельницький : ХНУ, 2023. – 285 c.


   Посібник орієнтований на розвиток навичок усного та писемного мовлення, вільного розуміння і перекладу англійського тексту й збагачення словникового запасу. Містить автентичні тексти, практичні завдання до них та тематичні лексико-граматичні вправи.
   Для студентів старших курсів філологічних факультетів ЗВО, які вивчають англійську як першу іноземну мову.
   The textbook is aimed at developing reading comprehension, communication, writing and translation skills alongside with enriching topical vocabulary. The textbook contains original texts, practical tasks as well as thematic lexical and grammatical exercises.
   The textbook should be of interest to 3nd Year Students majoring in English.

Зміст


34
В12
Вавринчук, М. П.
Юридична деонтологія. Основи професійної діяльності юриста [Текст] : навч. посіб. / М. П. Вавринчук, С. Й. Кравчук. – Хмельницький : ХНУ, 2023. – 234 с.


   Посібник підготовлений відповідно до навчальної програми підготовки юристів. У ньому враховано конституційні норми та нормативні акти України і включає розділи, що дають можливість засвоїти питання нормативно-правового та морального регулювання професійної юридичної діяльності, її міжнародні стандарти, особливості юридичних наукових досліджень, освітнього юридичного процесу.
   Для здобувачів вищої освіти спеціальності “Право”, викладачів, аспірантів та практикуючих правників.

Зміст


Перейти до вмісту